پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک

پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک

پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک

پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک  در 49 اسلايد قابل ويرايش

 

فهرست : 

 

فصل اول :

ماهیت مدیریت استراتژیک

فصل دوم :

استراتژي ها در عمل

فصل سوم :

ماموریت سازمان

فصل چهارم :

بررسی عوامل خارجی

فصل پنجم :

فرایند بررسی داخلی سازمان

فصل اول :
         
 ماهیت مدیریت استراتژیک

در این فصل چندین موضوع بر همه فصل های کتاب اثرات زیادی دارند  

1- رویدادهای جهانی :
 بر همه تصمیمات استراتژیک اثرات واقعی دارند
 2- فن آوی اطلاعات : 
بصورت یکی از ابزارهای حیاتی برای مدیریت استراتژیک درآمده است ( شبکه رایانه جهانی )
3- محیط طبیعی : 
به صورت یک موضوع بسیار مهم مدیریت استراتژیک

 
رویدادهای جهانی ( مرز کشورها نمی تواند محدوده تصورات ما را تعیین کنند ) 

: پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان ادارک مدیران از عوامل زیرمیباشد 

شرکت های رغیب 
بازارها 
قیمت ها 
عرضه کنندگان مواد اولیه 
توزیع کنندگان 
دولت ها 
بستانکاران 
مشتریان که در سراسر دنیا وجود دارند .