پاورپوينت با عنوان خمس

پاورپوينت با عنوان خمس

پاورپوينت با عنوان خمس

پاورپوينت با عنوان خمس  در 10 اسلايد قابل ويرايش

 

آيا مي دانيد؟ خمس و زكات از واجبات و از دستور خدا و رسول هستند،؟؟

 

آيا مي دانيد؟ پرداخت خمس و زكات نشانة ايمان به خداست؟؟

 

آيا مي دانيد؟

خمس نشان دهنده محبت به خدا و رسول و فرزندان رسولش و ترويج دين خداست؟

 

آيا مي دانيد؟

خمس تشكر از خداست واعلام همدردي با نيازمندان

  واعلام مشاركت درتبليغ دين ومظهرجهاد با مال است.

 

آيا مي دانيد؟ بعضي به بهانه بدهكاري ، كارمندي و… 

 از پرداخت خمس

  ويا حتي محـاسبه آن سر باز مي زنند.

 

آيا مي دانيد؟

   عده اي ادعاي مسلماني وايثارجان  ومال در راه حفظ دين مي كنند،

                                            

 در عين حال از اين واجبات فراري هستند.