پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي در 38 اسلايد قابل ويرايش

 

انواع منابع اطلاعاتي

1 .منبع اطلاعاتي رديف اول

( انديشه ، روش ، نگرش يا واقعيت ناشناخته اي را براي اولين بار گزارش مي كنند . )

2- منابع اطلاعاتي رديف دوم

( مبتني بر منابع رديف اول مي باشند. منابعي كه محتواي منابع رديف اول را توصيف كرده يا توضيح داده، تجديد ساختار و تغيير نظم داده و يا در زمينه خاصي مورد استفاده قرار داده اند.)

انواع مقاله ها از نظر نوع داده ها و نحوه تدوين

1- مقاله تحقيقي / مبتني بر كار اصيل

2- مقاله تحليلي / نظري

3- مقاله مروري / تحليل و ارزيابي انتقادي

4- مقاله گرد آوري

5- مقاله هاي دايرة المعارفي

 مقاله تحقيقي

برخاسته از پژوهش نويني است كه محقق خود انجام داده و متكي بر يافته هاي ديگران نيست .

بعضي معتقدند كه بايد داراي كار ميداني باشد .