پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي

پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي

پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي

پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي  در 59 اسلايد قابل ويرايش

 

ويكتوروروم :

رضايت شغلي را به عنوان تمايلات رواني فرد نسبت به نقشي كه شاغل در شغل خود ايفا         مي كند، تعريف كرد. در اين تعريف با توجه به مفهوم نقش كه عبارت است از كارآمدي در انجام يك وظيفه به وسيله فرد، مي توان گفت اگر شاغل خود را در سازمان مفيد بيابد، در نتيجه، احساس رضايت به او دست مي دهد .