چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در  واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در یک فایلاکسل شامل 21 شیت قابل ویرایش

شامل : 

 شیره خرما

شیر خشک

شکر

 سدیم سیترات

سدیم پیروفسفات

روغن مایع

روغن جامد

دکستروز

پوره میوه

پودر نارگیل

پودر کاکائو

پودر تخم مرغ

پودر آب پنیر

پکتین

 بیکربنات سدیم

بیکربنات آمونیم

 اسانس

گلوکز مایع 

 اسید سیتریک

آرد نول