پاورپوينت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت

پاورپوينت با عنوان ارزیابی بیمار در تروماهای صورت

 


در فرمت پاورپوينت . 82 اسلايد قابل ويرايش

 

(1اطمینان از باز بودن راه هوایی و عملکرد صحیح قلبی ریوی: اولین گام در برخورد با بیماران دچار ترومای صورت است.

پاورپوينت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی

پاورپوينت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی

پاورپوينت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی

پاورپوينت با عنوان فوریتهای عضلانی اسکلتی

 

در فرمت پاورپوينت . 18 اسلايد قابل ويرايش

 

ترومای اندامهای فوقانی و تحتانی

پاورپوينت با عنوان اریتروپوئیز

پاورپوينت با عنوان اریتروپوئیز

پاورپوينت با عنوان اریتروپوئیز

پاورپوينت با عنوان اریتروپوئیز

 

در فرمت پاورپوينت . 96 اسلايد قابل ويرايش

 

پرونورموبلاست

نورموبلاست بازوفیلیک

پلی کروماتوفیلیک

ارتوکرومیک نورموبلاست

و...

 


پاورپوينت با عنوان اورژانسهای زنان و زایمان

پاورپوينت با عنوان اورژانسهای زنان و زایمان

پاورپوينت با عنوان اورژانسهای زنان و زایمان

پاورپوينت با عنوان اورژانسهای زنان و زایمان

 


در فرمت پاورپوينت . 55  اسلايد قابل ويرايش

 

عوارض بارداری

دستورالعمل اندازه گیری رطوبت

دستورالعمل اندازه گیری رطوبت

 دستورالعمل اندازه گیری رطوبت

 دستورالعمل اندازه گیری رطوبت درفرمت ورد 2 صفحه قابل ويرايش

 

 • هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه تعيين مقدار آب موجود در نمونه مي‏باشد . این روش درمورد انواع مواد پودری کاربرد دارد

 • محدوده:

این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت ... کاربرد دارد.

 • مسئولیت ها:

واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد.

 • شرح فعالیت ها:

منظور از مقدار آب در اين آزمایش ، مقدار آب آزاد ، يعني نسبت درصد وزن ازدست رفته‏اي است كه پس از تبخير نمونه در حرارت c ◦ 2  ±102 تا حصول وزن ثابت به­دست آيد .

- اساس روش

عبارت­است از تبخیر آب موجود در نمونه با گرم كردن نمونه در يك گرمخانه خشك در حرارت c ◦ 2  ±102  تا حصول وزن ثابت .

4- وسايل مورد نیاز

- ترازوي حساس با حساسيت 1/0 میلی­گرم  

- پلیت یا پتری دیش

- دسيكاتور حاوي سيليكاژل و شناساگر رطوبت


دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته

دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته

 دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته

 دستورالعمل اندازه گیری اسیدیته درفرمت ورد 2 صفحه قابل ويرايش

 

 • هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه تعیین اسیدیته قابل سنجش با استفاده از روش تیتر­کردن با سود  N1/0 (روش مرجع)  و یا سود  نرمال (روش دورنیک) می­باشد و هر دو روش برای اندازه­گیری اسیدیته کاربرد دارد.

 • محدوده:

این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت ... کاربرد دارد.

 • مسئولیت ها:

واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد.

 • شرح فعالیتها:

           اسيديته كل عبارت است از مقدار هيدروكسيد سديم (سود سوز­آور) 1/0 نرمال كه بتواند ميزان اسيد مقدار معيني از فرآورده­هاي آن­را در حضور فنل فتالئين خنثي ، به­روش عيارسنجي خنثي نمايد.

يادآوري 1 -  اسيديته را مي­توان بر­حسب دورنيک نيز محاسبه نمود .

يادآوري 2 - اسيديته بر حسب اسيد ، سیتریک ،لاكتيك ,واولئیک در ١٠٠ گرم نمونه محاسبه مي­گردد .

           

3 – تعیین اسیدیته برحسب درجه دورنیک

الف - وسایل و مواد لازم


دستورالعمل روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی

دستورالعمل روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی

 دستورالعمل روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی

 دستورالعمل روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی درفرمت ورد 2 صفحه قابل ويرايش

 

1-هدف:

هدف از اين دستورالعمل تشريح چگونگي روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی مي باشد.

2-محدوده :

اين دستورالعمل جهت روش اندازه گیری پراکسید چربی استخراجی در شرکت .... كاربرد دارد.

3- مسئوليت ها:

واحد آزمايشگاه موظف است عمليات مرتبط را انجام دهد.

4- شرح فعاليتها:

تجهيزات ومعرفها:

وسایل معمولی آزمایشگاه

1-مخلوط اسیداستیک 99 تا 100 درصد خالص و کلروفرم ( اسید استیک گلاسیال 3 قسمت کلروفرم 2 قسمت)

2-محلول  هپیوسولفیت سدیم 01/0 نرمال

محلول  چسب نشاسته : 1 گرم پودر نشاسته را در مقدار کمی آب مقطر سرد حل نموده و سپس 100 میلی لیتر آب مقطر در حال جوش به آن اضافه نمائید.

3-محلول اشباع شده یدورپتاسیم : مقداری یدورپتاسیم را در کمی آب مقطر حل نمده بطوریکه مقداری از بلور آن در ته ظرف باقی بماند این محلول را تازه تهیه نمائید.


دستورالعمل اندازه گیری پروتئین

دستورالعمل اندازه گیری پروتئین

 دستورالعمل اندازه گیری پروتئین

 دستورالعمل اندازه گیری پروتئین درفرمت ورد 7 صفحه قابل ويرايش

 • هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه تعیین مقدار ازت به­روش کلدال می­باشد . روش­های ارائه شده در این دستورالعمل برای اندازه­گیری مقدار پروتئین محصولات شرکت می باشد.

 • محدوده:

این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت ... کاربرد دارد.

 • مسئولیت ها:

واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد.

 • شرح فعالیتها:

روش کلدال به­عنوان روش استاندارد برای اندازه­گیری نیتروژن کل در مواد غذایی از سال 1883 کاربرد داشته است . با افزایش اهمیت پروتئین در مواد غذایی ، روش­های دقیق­تر ، اختصاصی و سریع برای سنجش پروتئین ابداع گردید اما این­گونه روش­ها نیز باید براساس نتایج کلدال کالیبره گردد .

عبارت است از تخمین نیتروژن کل ماده غذایی و تبدیل درصد نیتروژن به پروتئین (با فرض این­که کل نیتروژن در ماده غذایی به­صورت پروتئین است) با استفاده از یک ضریب تبدیل براساس درصد نیتروژن در پروتئین .( ضریب تبدیل هر ماده متفاوت می باشد و از جدول مربوطه می بایستی استخراج گردد)

 ضریب تبدیل  ×  درصد نیتروژن  = درصد پروتئین

 

.اصول کلی روش کلدال به­شرح زیر است :     

مقدار معيني از نمونه را در مجاورت كاتاليزور و به كمك اسيد سولفوريك غلیظ (عامل اکسید­کننده) هضم می­شود . درنیجه عمل هضم ، نیتروژن (ازت آلی) ماده غذایی (به­جز نیتروژن نیترات­ها و نیتریت­ها) به ازت آمونیاک تبدیل می­شود که بعد از حرارت دادن آن با هیدروکسید سدیم در­مجاورت بخار به گاز آمونیاک تبدیل می­گردد و گاز آمونیاک در محلول اشباع اسید بوریک جمع­آوری می­شود . سپس با تیتراسیون توسط اسید کلریدریک استاندارد ، بورات آمونیوم اندازه­گیری شده و میزان نیتروژن تخمین زده می­شود . فرمول واکنش­ها به­شرح زیر است :


دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

 دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه در 36 اسلايد قابل ويرايش

 • هدف :

ایمنی رکن اساسی عملیات آزمایشگاهی است . ارزش­یابی دوره­ای کارکنان ، تمرین­های ایمنی ، اجرای روش­های حفظ و نگهداری وسایل و نظم در آزمایشگاه از­جمله اصول ایمنی است . یک برنامه موفق ایمنی شامل خصوصیات زیر است :

 1. جلوگیری از بروز حادثه
 2. سرعت و اقدام مؤثر در­موقع بروز حادثه
 3. نصب اطلاعات لازم به­منظور جلوگیری از حادثه در هر­کجا که لازم است
 4. آموزش کارکنان

 

 • محدوده:

این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت .... کاربرد دارد.                     

 • مسئولیت ها:

واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد.

 • شرح فعالیتها:

 

مداومت برنامه ایمنی بستگی به اعتقاد کلیه کارکنان به امر ایمنی و مسئولیت آن­ها در مقابل هر حادثه دارد ، سیاست­گذاران ایمنی باید کارکنان آزمایشگاه را با روش­های کار سالم کاملاً آشنا کنند .

با­توجه به مسائل ذکر شده موارد زیر را حین کار رعایت کنید .

 

بهداشت شخصی

 • شستن دست­ها در انتهای هر فعالیت و همچنین پس از آلوده شدن دست با مواد شیمیایی و بیولوژیک ضروری است .
 • بریدگی و خراش­های روی پوست را با چسب زخم ضد­آب ، بپوشانید .
 • اگزما یا هر اختلال پوستی دیگر را بپوشانید .
 • لباس آزمایشگاه را برای شستن به منزل نبرید .
 • از آوردن کودکان به محیط کاری آزمایشگاه خودداری کنید .
 • خارج کردن دستکش بعد از کار با مواد شیمیایی و شستن دست­ها
 • عدم انتقال وسایلی که در آزمایشگاه استفاده می شود به محیط تمیزی که برای خوردن و آشامیدن در نظر گرفته شده است (مانند خودکار ، کتاب ، دفترچه یادداشت و غیره ...)
 • خارج کردن روپوش آزمایشگاه هنگام خوردن و آشامیدن

 

مواردی که باید حین کار رعایت شوند

تصمیمات ایمنی به­طور قطع در آزمایشگاه­های مختلف یکسان نیست ولی به­طور کلی می­توان به مواردی که عمومیت دارد اشاره کرد :

 • از خوردن ، آشامیدن و سیگار کشیدن در محیط آزمایشگاه خودداری کنید . محیط آزمایشگاه آلوده به مواد سمی و خطرناك است.
 • از مصرف مواد غذایی و آشامیدنی در ظروف آزمایشگاه اجتناب کنید .
 • غذا یا نوشیدنی را در محیط و یخچال آزمایشگاه نگهداری نکنید .
 • از آلوده کردن محیط به­وسیله مواد شیمیایی یا میکروبی اجتناب کنید .
 • از وسایل فقط برای کاری که طراحی شده­اند استفاده شود .
 • هرگز از وسایل معیوب و شكسته استفاده نكنید. استفاده از این وسایل می­تواند منجر به بروز خطرات جدی شود .
 • تفکر قبل از انجام هر عملی باید به­صورت عادت درآید .
 • هنگام کار با مواد قابل انفجار و قابل اشتعال ، توجهات لازم را به­کار برید .
 • هرگز بدون روپوش ، دستكش ، ماسك ، عینك و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نكنید . باید بدانید كه برای كار با برخی مواد خاص استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختصاصی لازم است . یعنی باید از دستكش و ماسك و سایر وسایل مخصوص برای كار با آن مواد استفاده كنید و تجهیزات ایمنی معمولی كارآیی لازم را ندارند .
 • قبل از کار با هر ماده شیمیایی جدید ، درمورد آن مطالعه کنید (ابتدا با خواص آن­ها آشنا شده ، خطرات آن­ها را شناسایی نموده و روش مقابله با این خطرات را فراگیرید) . به­عبارتی قبل از انجام هر آزمایش جدید خطر فیزیکی ، بیولوژیکی و شیمیایی آن تعیین شود .
 • هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنید . در­صورت نیاز اجباری به ترك محل یا در­مورد آزمایش­های نیازمند به زمان طولانی ، حتماً توضیحاتی شامل نام آزمایش ، نام آزمایشگر ، تلفن تماس ، مواد در حال واكنش و احتیاطات لازم را در محل آزمایش در دسترس قرار دهید .
 • وجود وسایل و تجهیزات اورژانس در آزمایشگاه و آموزش پرسنل
 • حین کار با حلال­های آلی و داروهای بیولوژیک ، از ماسک و دستکش استفاده کنید (درصورت لزوم دو دستکش با هم) .
 • درحین کار ، درب ظروف حاوی حلال را بسته نگاه دارید .
 • هرگز ظروف حاوی مواد ومحلول­ها را بدون درپوش محكم نگهداری نكنید تا ضمن جلوگیری از آلودگی هوای آزمایشگاه ، از آلودگی نمونه­ها با مواد خارجی جلوگیری شود .
 • مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف در­روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب انبار نمایید .
 • روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیر لازم نگهدارید .
 • وسایل روی میزها را به­طور مناسب و بی خطر قرار دهید .

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در یک فایلاکسل شامل 21 شیت قابل ویرایش

شامل : 

 شیره خرما

شیر خشک

شکر

 سدیم سیترات

سدیم پیروفسفات

روغن مایع

روغن جامد

دکستروز

پوره میوه

پودر نارگیل

پودر کاکائو

پودر تخم مرغ

پودر آب پنیر

پکتین

 بیکربنات سدیم

بیکربنات آمونیم

 اسانس

گلوکز مایع 

 اسید سیتریک

آرد نول

 


چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS, GHP,GMP ) در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS, GHP,GMP ) در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS, GHP,GMP )  در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS,  GHP,GMP )   در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

 


پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد در 19اسلايد قابل ويرايش

تحول يك ضرورت اجتناب‌ناپذيراست.هرسيستمي اگرايستاو ثابت باشد پس ازچندي بدليل وجودقانون آنتروپي مثبت نابود خواهد شد.براي پيش‌گيري ازفنا ونابودي،تزريق آنتروپي منفي ضروري است واين چيزي جزپويايي،انعطاف وقابليت واكنش دربرابرمحيط متغيرنيست.

   دريك برهه زماني لزوم نگرش كاربردي به تئوريهاي رفتاري باعث

پيدايش مفاهيمي تحت عنوان مديريت تحول شد.

 

محققيني بسیاری نظير:كرت لوين، رابرت بليک،جين موتن،لري گرينر،سعي داشتندتا پاسخ دوپرسش زيررا بيابند.

—

اول)آنكه بسياري ازمسائل رفتاري كه درسازمان وجود داشت وبروز ميكرد،دلايلي غيررفتاري داشتند.

 

   دوم)اينكه مديريت همواره به فكر تثبيت موقعيت نيست و لذا جهت جوابگويي به نيازهاي محيطي،نيازبه اعمال تغييرات را درخود مي‌ديد.   

 

   پاسخ به اين دوسؤال بحثي رامطرح كردتحت عنوان بهسازي ونوسازي سازمانها كه ابتدا درقالب مفاهيم توسعه سازماني وسپس مديريت تحول سازماني مطرح شد.


سازمانهای  پويا نياز به تعامل مؤثر با محيط دارد كه به دو شكل صورت مي‌پذيرد:

 

نوع اول: مديريت انطباق سازمان با محيط

 

نوع دوم: مديريت تطبيق محيط با سازمان

 

— بهترين و كوتاهترين راه رسيدن به آينده ساختن آنست.

پاورپوينت با عنوان اسلام و پدیده تکفیر

پاورپوينت با عنوان اسلام و پدیده تکفیر

پاورپوينت با عنوان اسلام و پدیده تکفیر

پاورپوينت با عنوان اسلام و پدیده تکفیر در 33 اسلايد قابل ويرايش

 

تاریخچه تکفیری ها نشان می دهد که همیشه در آغاز راهشان تعداد زیادی را کشته و سرانجام خود نیز از عرصه روزگار حذف شده اند.

ثمره مهم ترین تهدیدات جریان های تکفیری را در دو کلمه «تفرقه و تجزیه» خلاصه نمود.

اسلام با خشونت مخالف است. 
این مسئله در سبک و سیره پیامبر اکرم (ص) به خوبی مشخص است.


پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse

پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse

پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse

پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse در 30 اسلايد قابل ويرايش

 

انـبـار داده بـه مجـموعـه ای از داده هــا گفـتـه می شود که از منابع مختلف اطلاعاتی سازمان جمع آوری ، دسته بندی و ذخیره می شود. در واقع یک انبار داده مخزن اصلی کلیه داده های حال و گذشته یک سازمان می باشد که برای همیشه جهت انجام عملیات گزارش گیری و آنالیز در دسترس مدیران می باشد.

پاورپوينت با عنوان بازار کاراشتغال و بيکاري

پاورپوينت با عنوان بازار کاراشتغال و بيکاري

پاورپوينت با عنوان بازار کاراشتغال و بيکاري

پاورپوينت با عنوان بازار کاراشتغال و بيکاري در 26 اسلايد قابل ويرايش

 

1- محصول ناخالص داخلي((GDP

Gross Domestic Product

محصول ناخالص داخلي عبارت است از جمع ارزش پولي کليه کالاها و خدمات نهايي توليد شده در داخل کشور در طي يک دوره زماني

معين (معمولاً يکسال)

2- رشد اقتصادي Economic Growth

رشد اقتصادي عبارت است از درصد تغيير در محصول ناخالص داخلي در طي يک دوره زماني معين (معمولا يکسال). رشد اقتصادي مفهومي کمي و اقتصادي است.

 

3- عوامل توليد Factors of Production

-نيروي کارLabour Force                                   

پاورپوينت با عنوان امام مهدی(عج) در قرآن

پاورپوينت با عنوان امام مهدی(عج) در قرآن

پاورپوينت با عنوان امام مهدی(عج) در قرآن

پاورپوينت با عنوان امام مهدی(عج) در قرآن در 30 اسلايد قابل ويرايش

 

•یکی از راه‌های شناخت موضوعات اسلامی از جمله مهدویّت مراجعه به قرآن است.

پاورپوينت با عنوان تاريخ مصر باستان

پاورپوينت با عنوان تاريخ مصر باستان

پاورپوينت با عنوان تاريخ مصر باستان

پاورپوينت با عنوان تاريخ مصر باستان در 20 اسلايد قابل ويرايش

 

در حدود ۳۰۰۰ قبل از میلاد مسیح مصر سفلی و مصر علیا توسط فرعونی بنام “تامر”با هم متحد شدند و اولین سلسله با یک سیاست واحد ترکیبی از دو فرهنگ را به مورد اجرا در آورد پس از گذشت این دوره که به تدریج معماری مصطبه آغاز می‌شود این دوره از سال ۳۲۰۰ تا ۲۰۴۰ قبل از میلاد به طول کشید .

پاورپوينت با عنوان نتایج و دست آوردهای دفاع مقدس

پاورپوينت با عنوان نتایج و دست آوردهای دفاع مقدس

پاورپوينت با عنوان نتایج و دست آوردهای دفاع مقدس

پاورپوينت با عنوان نتایج و دست آوردهای دفاع مقدس در 17 اسلايد قابل ويرايش

 

•جنگ پدیده ای نامطلوب وقرین با خسارات جانی ومالی می باشد. ولی درعین حال همواره یکی از منابع کسب تجربه وعبرت آموزی وتکامل بشرنیز بوده است. بخصوص زمانی که جنبۀ دفاعی داشته ومشروع باشد بطوریکه درآیۀ صدر مبحث نیز برنتایج مفید وخیر چنین جنگی تأکید شده است.

پاورپوينت با عنوان ورزش و تفریحات سالم

پاورپوينت با عنوان ورزش و تفریحات سالم

پاورپوينت با عنوان ورزش و تفریحات سالم

پاورپوينت با عنوان ورزش و تفریحات سالم  در 19 اسلايد قابل ويرايش

 

ورزش و بازيها را به سه دسته تقسيم مى كنند 

پاورپوينت با عنوان زندگی اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوينت با عنوان زندگی اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوينت با عنوان زندگی اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها

پاورپوينت با عنوان زندگی اجتماعی حضرت زهرا سلام الله علیها در 14 اسلايد قابل ويرايش

 

- حضور اجتماعی فاطمه سلام الله علیها؛

 نکته مهم: اصل در زندگی ایشان خانه و سنگر خانواده می باشد. (1)

پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي

پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي

پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي

پاورپوينت با عنوان رضايت شغلي  در 59 اسلايد قابل ويرايش

 

ويكتوروروم :

رضايت شغلي را به عنوان تمايلات رواني فرد نسبت به نقشي كه شاغل در شغل خود ايفا         مي كند، تعريف كرد. در اين تعريف با توجه به مفهوم نقش كه عبارت است از كارآمدي در انجام يك وظيفه به وسيله فرد، مي توان گفت اگر شاغل خود را در سازمان مفيد بيابد، در نتيجه، احساس رضايت به او دست مي دهد .

پاورپوينت با عنوان آشنایی با سيستمهاي اجتماعي SOCIAL SYSTEMS

پاورپوينت با عنوان آشنایی با سيستمهاي اجتماعي SOCIAL SYSTEMS

پاورپوينت با عنوان آشنایی با سيستمهاي اجتماعي SOCIAL SYSTEMS

پاورپوينت با عنوان  آشنایی با سيستمهاي اجتماعي SOCIAL SYSTEMS در 58 اسلايد قابل ويرايش

مشکلات جوامع انسانی و سازمانها روز به روز پیچیده تر میگردد. بنابراین نیاز به مهندسین و تحلیلگران و جامعه شناسانی است که بتوانند به مدیران و مسئولان کمک کنند تا با یک برخورد اصولی مانع بروز مشکلات پیچیده تری شوند.

 

تاريخچه نظريه سيستم ها را از دو ديدگاه مي توان بررسي نمود :

ديدگاه اول: به بررسي روند توسعه نظريه سيستمها که در دانشگاه هاي آمريکا ( و بخصوص دانشگاه MIT ) در سالهاي 1940 تا 1970 رخ داد.

 ديدگاه دوم : به بررسي روند تحول در شيوه هاي نگرش به جهان و متدولوژي علم در سطح جهان مي پردازد . آنچه در پي مي آيد ، خلاصه اي از دو نگرش فوق است .

 


پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مقاله و مقاله نويسي در 38 اسلايد قابل ويرايش

 

انواع منابع اطلاعاتي

1 .منبع اطلاعاتي رديف اول

( انديشه ، روش ، نگرش يا واقعيت ناشناخته اي را براي اولين بار گزارش مي كنند . )

2- منابع اطلاعاتي رديف دوم

( مبتني بر منابع رديف اول مي باشند. منابعي كه محتواي منابع رديف اول را توصيف كرده يا توضيح داده، تجديد ساختار و تغيير نظم داده و يا در زمينه خاصي مورد استفاده قرار داده اند.)

انواع مقاله ها از نظر نوع داده ها و نحوه تدوين

1- مقاله تحقيقي / مبتني بر كار اصيل

2- مقاله تحليلي / نظري

3- مقاله مروري / تحليل و ارزيابي انتقادي

4- مقاله گرد آوري

5- مقاله هاي دايرة المعارفي

 مقاله تحقيقي

برخاسته از پژوهش نويني است كه محقق خود انجام داده و متكي بر يافته هاي ديگران نيست .

بعضي معتقدند كه بايد داراي كار ميداني باشد .

 


پاورپوينت با عنوان روش تبلیغ کودک و نوجوان

پاورپوينت با عنوان روش تبلیغ کودک و نوجوان

پاورپوينت با عنوان روش تبلیغ کودک و نوجوان

پاورپوينت با عنوان روش تبلیغ کودک و نوجوان در 27 اسلايد قابل ويرايش

 

•نکته 1) مهمترین هدف در تبلیغ،  تاثیر گذاری بر رفتار و کردار مخاطب (خصوصا کودک و نوجوان) می باشد.

پاورپوينت با عنوان خمس

پاورپوينت با عنوان خمس

پاورپوينت با عنوان خمس

پاورپوينت با عنوان خمس  در 10 اسلايد قابل ويرايش

 

آيا مي دانيد؟ خمس و زكات از واجبات و از دستور خدا و رسول هستند،؟؟

 

آيا مي دانيد؟ پرداخت خمس و زكات نشانة ايمان به خداست؟؟

 

آيا مي دانيد؟

خمس نشان دهنده محبت به خدا و رسول و فرزندان رسولش و ترويج دين خداست؟

 

آيا مي دانيد؟

خمس تشكر از خداست واعلام همدردي با نيازمندان

  واعلام مشاركت درتبليغ دين ومظهرجهاد با مال است.

 

آيا مي دانيد؟ بعضي به بهانه بدهكاري ، كارمندي و… 

 از پرداخت خمس

  ويا حتي محـاسبه آن سر باز مي زنند.

 

آيا مي دانيد؟

   عده اي ادعاي مسلماني وايثارجان  ومال در راه حفظ دين مي كنند،

                                            

 در عين حال از اين واجبات فراري هستند.

 


پاورپوينت با عنوان حقیقت مرگ

پاورپوينت با عنوان حقیقت مرگ

پاورپوينت با عنوان حقیقت مرگ

پاورپوينت با عنوان حقیقت مرگ در 24 اسلايد قابل ويرايش

 

•حقيقت مرگ چيست؟

پاورپوينت با عنوان حدیث شریف کساء

پاورپوينت با عنوان حدیث شریف کساء

پاورپوينت با عنوان حدیث شریف کساء

پاورپوينت با عنوان حدیث شریف کساء در 42 اسلايد قابل ويرايش

•عَنْ فاطِمَةَ الزَّهْرآءِ عَلَيْهَاالسَّلامُ بِنْتِ رَسُولِ‏اللَهِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَ الِه

پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک

پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک

پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک

پاورپوينت با عنوان مدیریت استراتژیک  در 49 اسلايد قابل ويرايش

 

فهرست : 

 

فصل اول :

ماهیت مدیریت استراتژیک

فصل دوم :

استراتژي ها در عمل

فصل سوم :

ماموریت سازمان

فصل چهارم :

بررسی عوامل خارجی

فصل پنجم :

فرایند بررسی داخلی سازمان

فصل اول :
         
 ماهیت مدیریت استراتژیک

در این فصل چندین موضوع بر همه فصل های کتاب اثرات زیادی دارند  

1- رویدادهای جهانی :
 بر همه تصمیمات استراتژیک اثرات واقعی دارند
 2- فن آوی اطلاعات : 
بصورت یکی از ابزارهای حیاتی برای مدیریت استراتژیک درآمده است ( شبکه رایانه جهانی )
3- محیط طبیعی : 
به صورت یک موضوع بسیار مهم مدیریت استراتژیک

 
رویدادهای جهانی ( مرز کشورها نمی تواند محدوده تصورات ما را تعیین کنند ) 

: پایه های مدیریت استراتژیک بر اساس میزان ادارک مدیران از عوامل زیرمیباشد 

شرکت های رغیب 
بازارها 
قیمت ها 
عرضه کنندگان مواد اولیه 
توزیع کنندگان 
دولت ها 
بستانکاران 
مشتریان که در سراسر دنیا وجود دارند .


پاورپوينت با عنوان تیمم

پاورپوينت با عنوان تیمم

پاورپوينت با عنوان تیمم

پاورپوينت با عنوان تیمم در 22 اسلايد قابل ويرايش

 

  اگر انسان در آبادی باشد باید برای تهیه آب وضو و غسل به قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن ناامید شود و اگر در بیابان باشد چنانچه زمین آن پست و بلند است و یا به واسطه درخت و مانند آن عبور در آن زمین مشکل باشد باید در هر یک از چهار طرف به اندازه پرتاب یک تیر قدیمی که با کمان پرتاب می کردند. ( حدود 200 قدم ) در جستجوی آب برود و اگر زمین آن این طور نیست باید در هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید.

پاورپوينت با عنوان انحراف جنسي

پاورپوينت با عنوان انحراف جنسي

پاورپوينت با عنوان انحراف جنسي

پاورپوينت با عنوان انحراف جنسي در 26 اسلايد قابل ويرايش

 

روابط جنسي:

 

 تعريف اخلاقي: علاقه ي دو جنس مخالف به يكديگر بر طبق اصول صحيح اجتماعي.

براساس سن، نژاد، طبقه اجتماعي، تحصيلات (ازدواج).

 

تعريف علمي: علاقه ي دو جنس مخالف به يكديگر بدون اين كه اين علاقه با هيچ گونه خصوصيات غيرعادي و ناموزون همراه باشد.

 

 

منحرف جنسي شخصي است كه:

 

1- تحت تأثير بدآموزي هاي محيط قرار گرفته باشد.

2- هدف توالد و تناسل نداشته باشد.

3- انجام عمل جنسي بدون توجه به هنجارهاي جامعه

 

ويژگي منحرف جنسي:

1- داراي اختلالات و ناراحتي هاي عصبي

2- دگرگوني شخصيت

3- نداشتن اراده

4- تابع فعل و انفعالات شديد رواني


پاورپوينت با عنوان اصول سرپرستی ساختمان و کارگاه

پاورپوينت با عنوان اصول سرپرستی ساختمان و کارگاه

پاورپوينت با عنوان اصول سرپرستی ساختمان و کارگاه

پاورپوينت با عنوان اصول سرپرستی ساختمان و کارگاه در 11 اسلايد قابل ويرايش

 

بطور کلی در هر کارگاه ساختمانی بررسی نکاتی چند قبل از شروع هرگونه فعالیت لازم و ضروری است و این بررسی به پیشرفت بعدی کار و در نتیجه پایین آوردن هزینه طرح کمک خواهد کرد.

پاورپوينت با عنوان تاریخ پیدایش بابیه و بهائیه

پاورپوينت با عنوان تاریخ پیدایش بابیه و بهائیه

پاورپوينت با عنوان تاریخ پیدایش بابیه و بهائیه

پاورپوينت با عنوان تاریخ پیدایش بابیه و بهائیه در 18 اسلايد قابل ويرايش

 

 


پاورپوينت با عنوان دين شناسي نبوت امامت

پاورپوينت با عنوان دين شناسي نبوت امامت

پاورپوينت با عنوان دين شناسي نبوت امامت

پاورپوينت با عنوان دين شناسي نبوت  امامت در 209 اسلايد قابل ويرايش

 

تقسيم بندي مباحث نبوت: 1- عامه  2- خاصه

نبوت عا مه: مجموعه مباحثي كه پيامبر معيني اختصاص ندارد و درباره امورمشترك پيامبران بحث مي كند.

نبوت خاصه: به مباحثي اطلاق مي شود كه درباره نبوت يكي از پيامبران مانند حضرت محمد بحث و گفتگو مي كند.

 

 

تعريف:

 پيامبر‏‏‎ بشري است كه براي هدايت انسانها برانگيخته

شده تا معارفي را بدون واسطه انساني ديگر از مبدا الهي دريافت و ابلاغ كند.

 

 

درتعريف قبل چند قيد وجود دارد :

1- پيامبر بشر است

2- پيامبران براي هدايت انسانها آمده اند.

3- پيامبران برانگيخته شده از سوي خدا هستند

4- ميراث پيامبران مجموعه معارف نظري و عملي خاصي است كه بينشي نو و

 روشي ديگر در زندگي انسانها ايجاد كرده است.

5- يكي از وظايف مهم پيامبران دريافت پيام الهي است.

 


پاورپوينت با عنوان پایان جنگ

پاورپوينت با عنوان پایان جنگ

پاورپوينت با عنوان پایان جنگ

پاورپوينت با عنوان پایان  جنگ در 27 اسلايد قابل ويرايش

 

  پس ازآزادسازی خرمشهرج.ا.ایران راهبرد دفاعی“ تعقیب وتنبیه متجاوز“ رااتخاذ نمود که دارای مولفه های زیربود:

 

الف - دفع كامل تجاوز سرزمینی وآزادسازی کلیه اراضی اشغالی

 

ب - محدود نگهداشتن دامنه جنگ وپرهیز ازتوسعۀ آن درمنطقه

 

ج - توسعه توان مقاومت و تلاش برای پشیمان کردن دشمن از حمله به ایران

 

د- وادارنمودن دشمن به قبول شرائط ایران برای برقراری صلح پایدار

 

•  دراجرای راهبرد فوق سلسله عملیات هائی در طول مرزانجام شد که  منجربه آزادسازی ارتفاعات مرزی وبرخی مناطق درخاک عراق گردید.

پاورپوينت با عنوان مكانيزه سازی سيستم داروخانه

پاورپوينت با عنوان مكانيزه سازی سيستم داروخانه

پاورپوينت با عنوان مكانيزه سازی سيستم داروخانه

پاورپوينت با عنوان مكانيزه سازی سيستم داروخانه  در 45 اسلايد قابل ويرايش

 

1-  سخت افزار:

به طور همزمان چندین کاربر بتوانند از آن استفاده نمایند.

پاورپوينت با عنوان کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

پاورپوينت با عنوان کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

پاورپوينت با عنوان کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

پاورپوينت با عنوان کارآفرینی در نظریه های اقتصادی در 22 اسلايد قابل ويرايش

 

نظریه های اقتصادی با دو سؤال اساسی راجع به جامعه روبرو هستند. اول اینکه چگونه یک جامعه ثروت جدید را ایجاد میکند و دوم اینکه چگونه یک جامعه ثروت را میان اعضای خود توزیع می نماید.

دراین میان کارآفرینی یکی از سازوکارهایی است که ایجاد و توزیع ثروت را تضمین می کند.

ریچارد کانتیلون، در سال 1775 واژة کارآفرین را به ادبیات اقتصادی معرفی نمود.

گروهی از اقتصاددانان قرن 15تا18 میلادی ،

هر جامعه ای که در جمع آوری و اندوختن طلا و نقره موفق تر عمل نماید، جامعة ثروتمندتری تلقی می گردد.

تجارت خارجی را اصولی ترین و مؤثرترین حرفه در جمع آوری طلا و نقره می دانستند.

توماس مان : - گنج اندوزی انگلیس از تجارت خارجی- مقررات تجارت خارجی باید باعث شود صادرات بر واردات مازاد داشته باشد تا به این وسیله جریان دائمی ورود طلا ونقره تضمين شود.


پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر

پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر

پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر

پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر در 53  اسلايد قابل ويرايش

 

سر جمع کیفیتهای ویژه مرد و زن قبل از ازواج و ماهیت ترکیب آن دو با هم محصول ازدواج را می سازد برای روشن شدن بیشتر به مثالهای عملی زیر توجه کنید

می دانیم اکسیژن (هوا) و آهن هر کدام به تنهایی عنصر با ارزش و گرانبهایی است. اولی مایه حیات و دومی طلای سخت است. اما وقتی این دو عتصر در مجاورت رطوبت (آب) قرار می گیرند با هم ترکیب شده و زنگ آهن را که ماده ای است متخلخل به رنگ قهوه ای تشکیل می دهند. به این عمل اکسیداسیون با پدیده آهن خوردگی می گوییم. زنگ آهن یا اکسید آهن محصول بی ارزشی است.

 

زن و مرد حکم دو عنصر فوق الذکر را دارند که هر کدام به تنهایی می توانند انسان های خوب و جالبی باشند اما بر اثر عدم هماهنگی شخصیتی در ترکیب (ازدواج) محصول (زوج) بی ارزشی مثل زنگ اهن را تشکیل می دهند .

 رابطه زناشويي بيمارگونه ( زوج نامتناسب )     شرايط خاص+زن+مرد

شرایط خاص زندگی زناشویی من جمله: دخالت اطرافیان، فرهنگ جامعه ... همان حالت هماهنگ کننده رطوبی در فرمول فوق الذکر را دارند

 در ازدواج ما به دنبال رسيدن به اتكاي متقابل هستيم چون زندگي ذاتاً داراي اتكاي متقابل بسيار است .

 كوشش براي رسيدن به حداكثر كارايي از طريق استقلال ، مثل اين است كه بخواهيم با چوب گلف تنيس بازي كنيم ، آن وسيله مناسب براي اين منظور نخواهد بود .


پاورپويپاورپوينت با عنوان روش های پیشگیری از بارداری نت با عنوان روش های پیشگیری از بارداری

پاورپويپاورپوينت با عنوان روش های پیشگیری از بارداری نت با عنوان روش های پیشگیری از بارداری

پاورپويپاورپوينت با عنوان روش های پیشگیری از بارداری نت با عنوان روش های پیشگیری از بارداری

پاورپوينت با عنوان  روش های پیشگیری از بارداری در 19 اسلايد قابل ويرايش

 

قرصهای ترکیبی

توضیح روش :

 حاوی استروژن و پروژسترون

پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر

پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر

پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر

پاورپوينت با عنوان انتخاب همسر در 14 اسلايد قابل ويرايش

 

آيا ازدواج ساده است؟

پاورپوينت با عنوان الوهيت مسيح

پاورپوينت با عنوان الوهيت مسيح

پاورپوينت با عنوان الوهيت مسيح

پاورپوينت با عنوان الوهيت مسيح در 13 اسلايد قابل ويرايش

 

یکی از مهمترین اعتقادات مسیحیات اعتقاد به الوهیت مسیح است 

پاورپوينت با عنوان وظایف مدیر Manager Tasks

پاورپوينت با عنوان وظایف مدیر Manager Tasks

پاورپوينت با عنوان وظایف مدیر Manager Tasks

پاورپوينت با عنوان وظایف مدیر Manager Tasks در 31 اسلايد قابل ويرايش

وظایف مدیران

پاورپوينت با عنوان توصیه های ایمنی درمدرسه

پاورپوينت با عنوان توصیه های ایمنی درمدرسه

پاورپوينت با عنوان توصیه های ایمنی درمدرسه

پاورپوينت با عنوان توصیه های ایمنی درمدرسه در 38 اسلايد قابل ويرايش

وجود جعبه کمک های اولیه درمدارس

پاورپوينت با عنوان تفاوت مردان و زنان

پاورپوينت با عنوان تفاوت مردان و زنان

پاورپوينت با عنوان تفاوت مردان و زنان

پاورپوينت با عنوان تفاوت مردان و زنان  در 18 اسلايد قابل ويرايش

žاحساس و عشق زن هااز طریق گوش ومردان از طریق چشم

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مرلين منسون

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مرلين منسون

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مرلين منسون

پاورپوينت با عنوان آشنايي با مرلين منسون در 12 اسلايد قابل ويرايش

 


 مرلين منسون نام مستعار برايان وارنر  متولد سال 1969 ميلادي از يك خانواده فقير و سطح پايين فرهنگي در منطقه كانتون اوهايو آمريكا مي‌باشد . وي دوران كودكي سختي را پشت‌سر گذاشته و همواره با آرزوهاي كوچك اما دست‌نيافتني اقتصادي و مالي و آنچه در برهه زماني موردنظر ، حداقل‌هاي يك زندگي را براي يك كودك و نوجوان در آمريكاي افسار گسيخته لازم مي‌ساخت بزرگ شد . 
وارنر دوران كودكي پر از حسرت خود را به جواني مي‌رساند . در حالي كه گروهي نيز اظهار كرده‌اند وي مدتي را در يك مدرسه مذهبي مسيحي تحصيل كرده‌است. برايان در سن 18سالگي ضمن نقل مكان به منطقه تامپاباي در فلوريدا به شغل روزنامه‌نگاري روي مي‌آورد . 
وارنر در طول اين مدت مطالب مختلفي را با قلمي ضعيف و سطحي‌نگر در نقد اشعار موسيقي‌هاي مبتذل و سخيف " متال " و " راك " به رشته تحرير در مي‌آورد. گروهي از هواداران وي به غلط او را منتقد متاليكا معرفي مي‌كنند . اما آنچه با اطمينان در‌خصوص اين برهه زماني شيطان‌مدرن مي‌توان اظهارنظر كرد، اين است كه سال‌‌هاي جواني برايان سال‌‌هاي آشنايي وي با فضاي مسموم گروه‌هاي شيطان‌پرستي و اقمار آن نظير گروه‌هاي متاليكا ، هي‌پي و... است . 
بديهي است از آن ساخت فاسد فرهنگي ، اگر انسان‌هايي به غير از برايان وارنر شكل بگيرند ، محل ترديد وجود خواهد داشت و اين هشداري است جدي به آينده تمامي كشورهايي كه در زمينه اقدام دير‌هنگام مهندسي فرهنگي ، هنوز هيچ تحركي را صورت نداده‌اند . 
در هر حال وي پس از آشنايي با اسكات ميچل گيتاريست فعال در برخي گروه‌هاي كوچك و نه چندان حرفه‌اي راك ، گروه متاليكاي خود را تشكيل مي‌دهد . 
وي در اين سال‌‌ها نام مرلين منسون را با تركيب نام دو نفر ديگر بر خود مي‌گذارد .

 

نام مرلين را از بازيگر زن بنام هاليوودي " مرلين مانرو " كه شهرت به فساد و بازي در فيلم‌هاي غير‌اخلاقي داشت و از ظاهر زيبايي برخوردار بود و منسون را نيز از نام يك كشيش ناراضي فرقه‌گرايي مسيحي بر‌مي‌گزيند . وي با همكاري عناصر ديگري همچون " گجت گين " نوازنده باس ، " مادونا واين " ، نوازنده كيبورد و " اسپوكي كيدز " چند مجموعه موسيقي را ضبط و روانه بازار مي‌نمايد . 
پس از انجام اقدامات جسورانه گروه منسون در انتخاب رنگ‌بندي صحنه ‌، نوع اجرا ، گستاخي در استفاده از الفاظ ركيك و ترويج فحشا در آثار ايشان ، " ترنست رزنور " (يكي از فعالان گروه متاليكا در آمريكا) در سال 1993 زمينه تبادل‌نظر گروه منسون كه دچار تغييرات راديكال‌تري نيز شده بود را با مدير يك شركت فعال در حوزه موسيقي آمريكا بنام " ‌تايتينگ ريكورد زليپل " را فراهم مي‌آورد . 
عناصر تازه وارد گروه و مدير شركت ياد شده زمينه‌هاي گرايش بيشتر شيطان‌مدرن را به وحشي‌گري در صحنه‌هاي اجرا و انجام اعمال خارق‌العاده يك انسان سالم و داراي هويت انساني را فراهم مي‌آورند.منسون در اين سال‌ها و به سرعت عصر توحش موسيقيايي‌اش را پشت سر گذاشت و به ستاره مبتذل ، اما پر‌مخاطب رسانه‌هاي آمريكايي بدل شد . 
اين اقدامات او را از جايگاه يك مطرب محلي در فلوريداي جنوبي خارج و از او چهره‌اي ملي در آمريكا ساخت .در طول اين مدت نگراني‌هاي برخي از اقشار اجتماعي از هنجارشكني وحشت‌زاي اين فرد ،‌زمينه‌هاي مقاومت‌هاي داوطلبانه و لغو برخي از برنامه‌هاي عمومي منسون را فراهم آورد . او در اين سال‌ها آلبوم‌هاي ضد مسيح (يا آنتي كريست)، هاليوود ، حيوانات مكانيكي 
و ... را منتشر كرد . ناگفته نماند كه حضور معنادار روزنامه‌هاي آمريكايي در چهره‌سازي اين عنصر نامطلوب فرهنگي نيز بي‌تاثير نبوده كه در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.


پاورپوينت با عنوان معلولیت و ناتوانی

پاورپوينت با عنوان معلولیت و ناتوانی

پاورپوينت با عنوان معلولیت و ناتوانی

پاورپوينت با عنوان معلولیت و ناتوانی در 36 اسلايد قابل ويرايش

 

هرنوع كمبود يا فقدان توانايي (ناشي از اختلال ) كه فعاليت فرد را براي انجام كاري به روشي كه افراد عادي انجام مي دهند ، محدود سازد و يا دامنه فعاليت وي را از حالت طبيعي خارج نمايد.

پاورپوينت با عنوان محیط اقتصادی حسابداری

پاورپوينت با عنوان محیط اقتصادی حسابداری

پاورپوينت با عنوان محیط اقتصادی حسابداری

پاورپوينت با عنوان محیط اقتصادی حسابداری در 54 اسلايد قابل ويرايش

 

تعریف بازار های کارا: در این بازار ها اطلاعات به سرعت پردازش میشوند و قیمتها منعکس کننده تمام اطلاعات موجود هستند

برای آزمون کارایی بازار نیاز به یک الگوی نظری (تئوریک) داریم تا بتوانیم عوامل تعیین کننده قیمت اوراق بهادار در این معادله را توضیح دهیم

عوامل بیشماری بر روی قیمت اوراق بهادار تاثیر میگذارند مثل سیاست، ریسک پذیری، تورم و غیره اما اگر الگویی دارای تعداد کمی پارامتر و در عین حال قدرت پیش بینی کنندگی بالا باشد باید اذعان کرد که الگوی ارزنده ای است الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) یکی از الگوهایی است که فقط از ویژگی های دو پارامتر ریسک و بازده برخوردار است

ریسک (مخاطره):

در مورد ريسك دو ديدگاه مجزا وجود دارد:
ديدگاه اول: ريسك به عنوان هر گونه نوسان احتمالي بازده اقتصادي در آينده.

ديدگاه دوم: ريسك به عنوان نوسانات احتمالي منفي بازده اقتصادي در آينده.

    آنچه تحت عنوان«نظريه مدرن پرتفوي» مطرح مي شود، شالوده اش توسط هري ماركوويتز بنا شد و بر اساس رابطه بازدهي و ريسك تبيين مي شود. در اين نظريه، ريسك منطبق بر ديدگاه اول و به عنوان انحراف از ميانگين بازدهي تعريف مي شود، به تعبير ديگر نوسانات بالاو پايين هم ارزش هستند و واريانس و انحراف معيار، شاخص هاي عددي براي اندازه گيري ريسك تلقي مي شود. توجه داشته باشید كه پيش فرض استفاده از واريانس و انحراف معيار، وجود توزيع نرمال براي صفت متغير است


پاورپوينت با عنوان گیاه اسفناج

پاورپوينت با عنوان گیاه اسفناج

پاورپوينت با عنوان گیاه اسفناج

پاورپوينت با عنوان گیاه اسفناج در 41 اسلايد قابل ويرايش

 

تاريخچه

اسفناج به صورت خودرو spinacia tetranda  در آسياي مركزي (تركستان ،ايران وافغانستان)مي روييد با اسفناج اهلي (spinacia oleracea l.) قرابت زيادي داشته است.(1)

اسفناج بومي آسيا و به احتمال زياد بومي ايران است(9).تاريخ نشان مي دهد كه اين سبزي دز 2000 سال قبل در ايران كشت مي شده و ايرانيان باستان به خواص آن پي برده بودند(11). اسفناج در سال 1100 ميلادي از ايران به اسپانيا برده شد،سپس از اروپا به امريكا انتقال يافت(9). مردم چين در سال 764 ميلادي آن را كشت 
مي نمو ده اند (6) و از آن به عنوان سبزي استفاده
مي كرده اند(2).

مشخصات گيا ه شناسي

نام علمي اسفناج spinacia oleracea L.

مي باشد كه متعلق به تيره chenopodiaceae  است(2) گياهي است يكساله و روز بلند و دو پايه(1) گلهاي نر و ماد ه آن روي دو گياه مختلف قرار دارند. پايه هاي نر بعد از توليد دانه گرده از بين مي روند ، ولي پايه هاي ماده باقي خواهند ماند و توليد بذر می کنند.


پاورپوينت با عنوان فرآیند در مهندسی نرم افزار

پاورپوينت با عنوان فرآیند در مهندسی نرم افزار

پاورپوينت با عنوان فرآیند در مهندسی نرم افزار

پاورپوينت با عنوان فرآیند در مهندسی نرم افزار در 45 اسلايد قابل ويرايش

 

فرایند چیست؟هنگامیکه شما تولید یک محصول یا سیستم را مدنظر دارید،نکته مهم این است که وارد یک سری مراحل قابل پیش بینی شوید.نقشه ای که به شما کمک 
می کند؛به نتیجه ای سریع و درخشان دیت یابی.نقشه ای که شما پیگیری می کنید،
یک فرآیند نرم افزاری نامیده می شود .

پاورپوينت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر

پاورپوينت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر

پاورپوينت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر

پاورپوينت با عنوان شناسایی و مقابله با ویروس های کامپیوتر در 31  اسلايد قابل ويرايش

 

 امروزه مسئله ويروسهاي رايانه اي به يک معضل بسيارجدي

  تبديل شده است. براي يک کاربر PC ممکن است حداکثر ضرر

  ناشي از يک ويروس مخرب،ازبين رفتن اطلاعات وبرنامه هاي

   مهم موجود روي سامانه اش باشد در حاليکه وجود يک ويروس     در سامانه هاي رايانه اي يک پايگاه نظامي هسته اي مي تواند وجود بشريت و حيات کره زمين را تهديد کند.

 

            رشد  ويروس ها متخصصين را بر آن داشت که برنامه هايي براي نابودي ويروس ها بسازند.

 

اولين ويروس رايانه اي توسط ”کوهن“ ساخته شد.  کوهن صرفا به عنوان يک پروژه دانشجويي ، برنامه اي را نوشت که مي توانست خود را تکثير کرده و انگل وار به ديگر برنامه ها متصل شود ونوعي تغيير درآنها به وجود آورد.

 

علت نامگذاري ”ويروس“ بر روي اينگونه برنامه ها ، تشابه زياد آنها با ويروس هاي بيولوژيکي بود.

   ويروسهاي رايانه اي برنامه هايي هستند که مي توانند تکثيرشوند و با اتصال به يک برنامه اجرايي و يا نواحي سامانه اي ديسک،همراه آنها اجرا گردند.

 

       ويروس ها مي توانند کد خود را در قسمتهاي مختلف رايانه مثل هاردديسک يا فلاپي کپي کنند ويا خود را درون حافظه بارگذاري کنند، اين درحالي است که کاربرازوجود ويروس واعمالي که انجام مي دهد کاملا بي اطلاع است.


پاورپوينت با عنوان دستگاه های حفر تونل (TBM)

پاورپوينت با عنوان دستگاه های حفر تونل (TBM)

پاورپوينت با عنوان دستگاه های حفر تونل (TBM)

پاورپوينت با عنوان دستگاه های حفر تونل (TBM) در 12 اسلايد قابل ويرايش

 

احتمالا اولین تونل‌ها در عصر حجر برای توسعه خانه‌ها با انجام حفریات توسط ساکنان شروع شد . این امر نشانگر این است که آنها در تلاشهایشان جهت ایجاد حفریات به دنبال راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بوده اند. پیش از تمدن روم باستان ، در مصر ، یونان ، هند و خاور دور و ایتالیای شمالی ، تماما تکنیکهای تونلسازی دستی مورد استفاده قرار می‌گرفت که در اغلب آنها نیز از فرایندهای مرتبط با آتش برای حفر تونل های نظامی ، انتقال آب و مقبره‌ها کمک گرفته شده است. در ایران نیز از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آبهای زیر زمینی تونل هایی موسوم به قنات حفر شده است که طول بعضی از آنها به 70 کیلومتر و یا بیشتر نیز می‌رسد.

طبقه بندي تونل ها:

 

1- تونل هاي حمل و نقل

2- تونل هاي صنعتي

3- تونل هاي معدني

تفاوت تونل هاي حمل و نقل و تونل هاي معدني:

تونل هاي معدني پس از استخراج معدن بصورت متروكه رها مي شدند ولي تونل هاي حمل و نقل سازه هايي دائمي هستند و براي استفاده طولاني مدت طراحي مي شوند.


تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری هایتک و اکو تک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری هایتک و اکو تک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری هایتک و اکو تک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری هایتک و اکو تک درفرمت ورد 6 صفحه قابل ويرايش

 

سال 1971، دو معمار جوان ایتالیایی تبار به نام‌های ریچارد راجرز ساكن انگلستان و رنزوپیانو ساكن ایتالیا، در مسابقه طرح ساختمان مركز ژرژپمپیدو در پاریس در بین 681 شركت كننده برنده اعلام شدند. نمای این ساختمان را مجموعه‌ای از دودكش‌ها، آبگردان‌ها، لوله‌های تأسیساتی و ستون‌ها، تیرها، بادبندها، راه پله‌ها و مسیرهای رفت‌ و آمد تشكیل می‌داد. این معماران آغازگر سبكی در اروپا بودند كه به نام‌های ـ تك یا تكنولوژی بسیار پیشرفته معروف گردید. در معماری مطرح شد.

معماران این سبك تكنولوژی را دستاورد بزرگ مدرنیته و مهم‌ترین عامل توسعه و پیشرفت در قرن بیستم می‌دانند. از نظر آنها، عصاره و مشخصه هر عصر در معماری آن دوره شكل كالبدی یافته است. به عنوان نمونه، معابد یونان باستان با آن نظم و تناسبات كامل هندسی، تبلور ذهنیت كمال گرای یونانیان باستان استو بناهای عظیم روم باستان، نمایش قدرت امپراتوری و حكومت سزارها می‌باشد و بالاخره كلیساهای سر به فلك كشیده گوتیك نمایش دهده قدرت كلیسا و ذهنیت قرون وسطا است. به همین ترتیب، ساختمان‌های امروز می باید نمایش دهنده عصارة فكری و تكنیكی عصر حاضر یعنی تكنولوژی باشد. نظریات و مبانی معماری مدرن و های ـ تك در اصول، بسیار به یكدیگر نزدیك است و می‌توان گفت كه معماری‌های ـ تك فرزند خلف معماری مدرن است. ولی از نظر شكلی تفاوت‌های بین این دو مكتب معماری مشاهده می‌شود. به طور كلی می‌توان بیان كرد كه ‌آن سادگی و بی‌پیرایگی كه در معماری مدرن وجود دارد در های ـ تك ملاحظه نمی‌شود واگر معماران مدرن در طرح‌های خود ماشین را به نمایش می‌گذارند، معماران های ـ تك داخل ماشیین و اجزاء آن را نشان می‌دهند. ریچارد راجرز در مصاحبه خود با تلویزیون بی بی سی این عقیده را چنین بیان می‌كند:

«ایده‌هایی كه معماری می‌كنیم، از خیلی لحاظ ریشه در باورهای ما دارد و به این ربط پیدا می‌كند كه ما ساختمان را مثل یك كتاب بخوانیم. برای اینكه ساختمانی خوانا باشد، باید جریان ساختن آن قابل روئیت باشد. این شیوه‌ای است كه ما معماری می‌كنیم و احساس ما این است كه این كار در گذشته هم انجام می شده است این موضوع اصلاً تازگی ندارد، كلیساهای عظیم گوتیك مثالی بسیار روشن است. زمانی كه آب از درون ناودان شرشر كنان تخلیه می‌شود، خیلی هیجان انگیز است. این بسیار روشن و خیلی خوانا است. این نوع معماری مورد علاقه من است.

علم همه ما را به هیجان می‌آورد. ما معماران عقیده داریم كه قرن حاضر قرن علم است، فیلسوفان نیز همین عقیده را دارند. منظورم از علم خیلی كلی است. ما شاهد انقلابات شگفت آوری در علم بوده‌ایم و عقیده داریم كه علم و تحقیق عملی ما را با اخنگ معماری بهتر آشنا می‌كند و این مورد علاقه ما است كه می‌توان به شكلی مفاهیم علمی را با تعبیر شاعرانه‌ای طرح و تبیین كرد».

راجرز می‌گوید:«همانند كلیساهای گوتیگ، ما ساختار را نمایان می‌كنیم».

و در جایی دیگر می‌نویسد:« تكنولوژی به ما كنترل بیشتری عرضه می‌كند و نه كمتر. ساختمان‌های آینده بیشتر شبیه روبات خواهند بود تا معبد. مانند آفتاب پرست، آنها خود را با محیط پیرامون تطبیق می‌دهند«. شاید بتوان زیر بنای فكری این سبك را در جمله راجرز خلاصه كرد كه می گوید در عصر مُدرن باید در ساختمان‌های مدرن زندگی كرد


تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری قبل از اسلام در ایران

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری قبل از اسلام در ایران

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری قبل از اسلام در ایران

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری قبل از اسلام در ایران  درفرمت ورد 54 صفحه قابل ويرايش

 

پيش از آمدن مادها و پارسها تا حدود يک هزار سال پيش از ميلاد ، تاريخ سرزمين ايران به تقريب منحصر به تاريخ ايلام بوده است.

تنها اطلاع ما از معماری (به ويژه شکل معابد) از نقش مهرهايي است که از دوران اوليه ی ايلام به جای مانده و آن يک نقش برجسته مربوط به نينوا در آشوری متاخر است در اين نقش برجسته معبدی به صورت يک بنای مربع مستطيل بلند بر يک شالوده ی ايوان دار نشان داده شده، نمای جلوی دارای روزنه هايی بوده است. در قسمت پشت ممکن است پله هايی برای دسترسی به معبد وجود داشته است. در نمای آن دو چهار چوب در بلند ديده می شود که در سمت چپی را يک پرده ی نی ايی آنرا از نور آفتاب محافظت می کند. احتمالاً  مدخل ورودی بوده است و در سمت راست شايد نمايی از يک در بوده است جالبترين ويژگی معماری اين معبد سه شاخ بزرگ است که در دو طرف ديوارهای معبد نصب شده است و اين ما را به يکی از عجايب ساختمان معابد ايلامی متوجه می سازد.

زيگورات چغارنبيل     

آثار باستانی چغازنبيل در دشت خوزستان و در فاصله حدود سی کيلومتر در جنوب شرقی شهر شوش در کرانه ی غربی رودخانه دز واقع شده است اين آثار شامل زيگورات يا معبد عقليمی است که به وسيله ی او نقاش گال پادشاه مقتدر ايلامی برای خدای اينشوشيناک در حدود 1265 ق.م ساخته شده است.

زيگورات چغازنبيل کهن ترين اثر معماری ايرانی می باشد که دارای ابعاد و خصوصيات خيره کننده است و با اهرام مصر برابری می کند.

 

 

معماری ماد:

در حدود هزاره ی اول پيش از ميلاد بود که گروههايی از اقوام آريايی به ايران مهاجرت کردند. مادها در سده ی هفتم پيش از ميلاد به رهبری خشتريته (خراآورت) نخستين پادشاهی خود، پس از ايلاميها در اين سرزمين بنياد گذاشتند.

بررسی هنر معماری ماد با کمبود مدارک موجود، کاری سهل و آسان نيست، قطعاً مادها هم مانند اسلاف خويش برخوردار از آثار معماری قابل بحثی بوده اند مويد اين مطب آثار بدست آمده از کاوش های اخير باستان شناسی تپه هگمتانه و همچنين معماری صخره ای است که از آنها به جای مانده است.

بر همين اساس معماری مادی شامل دو بخش می باشد:

الف) معماری صخره ای

ب) معماری معمولی

معماری صخره ای : ايجاد حفره و وسعت دادن آن، فضای مورد احتياج مثلاً خانه يا آرامگاهی ايجاد شود. حاصل اين عمل مبارزه جويانه ی انسان با کوه و صخره را که برای دستيابی به فضايی استوار و ماندگار انجام می شود، معماری صخره ای می ناميم. به عبارت ديگر معماری صخره ای از مصالح آزاد و معمولی ساختمان به وجود نمی آيد بلکه از صخره ای طبيعی است و در جهت عکس معماری آزاد و معمولی عمل می کند آثار معماری صخره ای مادها اکثراً در نواحی غرب ايران (کردستان – آذربايجان غربی- کرمانشاه و همچنين در بخشی از خاک عراق (کردستان عراق) پراکنده است و اغلب جنبه ی مذهبی دارند.

معماری معمولی: معماری معمولی به اين آثار در محلهايی به نام تپه نوشيجان ملاير و گودين تپه و باباخان، تپه هگمتانه، زيويه و .... قرار دارند که در کاوش های باستان شناسی بدست آمده است.


تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک درفرمت ورد 21 صفحه قابل ويرايش

 

معماری معاصر ، تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آیند ، هر روز اهمیت بیشتری می یابند . سخن از پایداری در معماری را می توان به تصور و طراحی ساخت و سازهای آینده تعبیرکرد ، آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان ، بلکه با پایداری و حفظ این سیاره و منابع انرژی آن . به این ترتیب اینگونه به نظر می رسد که می توان پایداری را بر طبق الگویی تصورکرد که درآن منابع و مصالح دردسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتن شان ، با کارایی بیشتری به کارگرفته شوند . به طورخلاصه منظور از اکولوژی یا بوم شناسی ساختمان این است که بر قابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی ، و تبدیل آنها به صورت کیفیت های فضایی و آسایش و فرم ، تمرکز گردد

رویکرد به زیست و اکولوژی یکی از گرایش های عمده معماران های تک است . این معماران طلایه دار استفاده از عوامل اقلیمی و محیط زیست در ساختمان هستند . " سازگاری با محیط زیست " است .
امروزه استفاده کردن از انرژی و صرفه جویی کردن یکی از دغدغه های مسائل جهانی است و برای همین منظور اجرای استانداردها و معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی ، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان ، امری حیاتی به نظر می رسد . این معماری در اصل مفهوم معماری هماهنگ با طبیعت است .
از اصولی که در اکثریت کارهای ارائه شده در اکوتک به نظر می رسد ، می توان موارد زیر را بیان کرد :
تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف ، تهویه مطبوع از طریق پالایش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف ، کنترل نور و نظایر اینها ، استفاده کردن از منابع طبیعی زیر زمینی ، استفاده کردن از انرژی منابع طبیعی همچون گرما ، نور خورشید ، باد ، انرژی گرمایی ، آب باران .
نورمن فاستر یکی از معروفترین معماران سبک اکوتک است . طرح وی برای بازسازی راشیتاگ ، پارلمان جدید آلمان در برلن در سال 1993 به عنوان برنده اول اعلام شد . فاستر در طرح خود یک شیشه ای به جای گنبد تخریب شده پارلمان ، در جنگ جهانی دوم ، در نظر گرفت . این گنبد از چند نظر جالب توجه بود : نخست آنکه در داخل گنبد دو رامپ مارپیچ قرار دارد که به سکوی فوقانی جهت تماشای مناظر اطراف ختم می شود و لذا مردم به صورت سمبلیک بر بالای سر نمایندگان خود صعود می کنند . در هنگام شب گنبد از طریق تالار مجلس روشن می شود و به صورت گنبدی نورانی می درخشد ، که نشانه ای از قدرت و توانایی پروسه مکراتیک در آلمان فدرال است . از نظر اقلیمی در تابستان تهویه طبیعی تالار نمایندگان از طریق گنبد شیشه ای صورت می گیرد و در زمستان هموای گرم تهویه شده از طریق گنبد شیشه ای باز یافت و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد و بالاخره آیینه های وسط گنبد روشنایی طبیعی و تصویر مردم ( خاستگاه قدرت ) را به تالار نمایندگان منعکس می کند.

از موارد دیگر می توان ، پنجره های هوشمند جهت تهویه هوا ، استفاده از سوخت تجزیه شونده بیوگاز جهت تولید برق بدون آلودگی ، حرارت تولید شده در یک مخزن طبیعی آب گرم در زیر ساختمان ، آب سرد لایه های زیر زمینی جهت تامین سرمایش ساختمان ، را نام برد .

 

                                          

اصل طراحي در اين سبك بر اين اصل  استوار است كه ساختمان ، جزئي كوچك از طبيعت پيراموني است و بايد به عنوان بخشي از اكوسيستم عمل كند و در چرخه حيات قرار گيرد . معماري اكوتك ، طراحي است مردمي و لذا كيفيت فضاهاي داخلي ساختمان اهميت ويژه اي مي يابند .

حال اين سئوال مطرح است كه كيفيت خوب چگونه حاصل مي آيد ؟ بدون ترديد كيفيت مطلوب بدون توجه به طبيعت ، نورگيري مناسب فضاها و تهويه مطبوع فراهم نمي آيد . در ضمن از آنجا كه پايداري و ماندگاري خود ساختمان به عنوان يك پديده مد نظر است ، لذا ساختن با كيفيت بالا و استفاده از مصالحي با قابليت ماندگاري طولاني نيز بايد در نظر گرفته شود .

 


پاورپوينت با عنوان زبان بدن

پاورپوينت با عنوان زبان بدن

پاورپوينت با عنوان زبان بدن

پاورپوينت با عنوان زبان بدن  در 24 اسلايد قابل ويرايش

زبان بدن یا تن‌گفتار، به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند

که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران

قادر است، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات

 بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، اطوارها، اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد.

حتماً این جمله را شنیده اید که «صدای عمل بلندتر از کلمات است.» این مسئله مخصوصاً در مورد «زبان بدن» صحت دارد. «زبان بدن» نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن می توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمود.


پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه

پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه

پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه

پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه در 12 اسلاید قابل ویرایش

 

      عضوی از گیاه است که معمولاً در خاک قرار گرفته واملاح محلول در آب را از زمین برای گیاه جذب می‌کند.

•وظایف ریشه: 

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ در 21 اسلايد قابل ويرايش

 

پیامبر اعظم (صلّی الله علیه وآله) : از آغاز آفرینش تا برپایی قیامت، فتنه ای بزرگتر از دجال نیامده است.

پیامبر اعظم (صلّی الله علیه وآله) : از زمانی که دنیا به وجود آمده است هیچ فتنه کوچک و بزرگی به وجود نیامده است،

مگر برای شکل گیری فتنه دجال.

 1. یک چشم دارد:

امیرالمؤمنین(علیه السلام) : چشم راست او از بین رفته است

و چشم دیگرش در میان پیشانی اش هست،

نور می دهد همچون ستارة صبح.


پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح در 21 اسلايد قابل ويرايش

 


براي تغذيه سالم سه كلمه را بايد به خاطر سپرد 

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک

تحقيق رشته هاي معماری و عمران با عنوان معماری اکوتک درفرمت ورد 21 صفحه قابل ويرايش

 

معماری معاصر ، تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آیند ، هر روز اهمیت بیشتری می یابند . سخن از پایداری در معماری را می توان به تصور و طراحی ساخت و سازهای آینده تعبیرکرد ، آن هم نه تنها با پایداری فیزیکی ساختمان ، بلکه با پایداری و حفظ این سیاره و منابع انرژی آن . به این ترتیب اینگونه به نظر می رسد که می توان پایداری را بر طبق الگویی تصورکرد که درآن منابع و مصالح دردسترس ، بیش از هدر دادن یا نادیده گرفتن شان ، با کارایی بیشتری به کارگرفته شوند . به طورخلاصه منظور از اکولوژی یا بوم شناسی ساختمان این است که بر قابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی ، و تبدیل آنها به صورت کیفیت های فضایی و آسایش و فرم ، تمرکز گردد

رویکرد به زیست و اکولوژی یکی از گرایش های عمده معماران های تک است . این معماران طلایه دار استفاده از عوامل اقلیمی و محیط زیست در ساختمان هستند . " سازگاری با محیط زیست " است .
امروزه استفاده کردن از انرژی و صرفه جویی کردن یکی از دغدغه های مسائل جهانی است و برای همین منظور اجرای استانداردها و معیارهای دائمی صرفه جویی در انرژی ، تعیین و کنترل دقیق مصرف انرژی در ساختمان ، امری حیاتی به نظر می رسد . این معماری در اصل مفهوم معماری هماهنگ با طبیعت است .
از اصولی که در اکثریت کارهای ارائه شده در اکوتک به نظر می رسد ، می توان موارد زیر را بیان کرد :
تهویه طبیعی با امکان جریان هوا از سقف ، تهویه مطبوع از طریق پالایش شبانه و دمیدن هوا از زیر کف ، کنترل نور و نظایر اینها ، استفاده کردن از منابع طبیعی زیر زمینی ، استفاده کردن از انرژی منابع طبیعی همچون گرما ، نور خورشید ، باد ، انرژی گرمایی ، آب باران .
نورمن فاستر یکی از معروفترین معماران سبک اکوتک است . طرح وی برای بازسازی راشیتاگ ، پارلمان جدید آلمان در برلن در سال 1993 به عنوان برنده اول اعلام شد . فاستر در طرح خود یک شیشه ای به جای گنبد تخریب شده پارلمان ، در جنگ جهانی دوم ، در نظر گرفت . این گنبد از چند نظر جالب توجه بود : نخست آنکه در داخل گنبد دو رامپ مارپیچ قرار دارد که به سکوی فوقانی جهت تماشای مناظر اطراف ختم می شود و لذا مردم به صورت سمبلیک بر بالای سر نمایندگان خود صعود می کنند . در هنگام شب گنبد از طریق تالار مجلس روشن می شود و به صورت گنبدی نورانی می درخشد ، که نشانه ای از قدرت و توانایی پروسه مکراتیک در آلمان فدرال است . از نظر اقلیمی در تابستان تهویه طبیعی تالار نمایندگان از طریق گنبد شیشه ای صورت می گیرد و در زمستان هموای گرم تهویه شده از طریق گنبد شیشه ای باز یافت و مجددا مورد استفاده قرار می گیرد و بالاخره آیینه های وسط گنبد روشنایی طبیعی و تصویر مردم ( خاستگاه قدرت ) را به تالار نمایندگان منعکس می کند.

از موارد دیگر می توان ، پنجره های هوشمند جهت تهویه هوا ، استفاده از سوخت تجزیه شونده بیوگاز جهت تولید برق بدون آلودگی ، حرارت تولید شده در یک مخزن طبیعی آب گرم در زیر ساختمان ، آب سرد لایه های زیر زمینی جهت تامین سرمایش ساختمان ، را نام برد .

 

                                          

اصل طراحي در اين سبك بر اين اصل  استوار است كه ساختمان ، جزئي كوچك از طبيعت پيراموني است و بايد به عنوان بخشي از اكوسيستم عمل كند و در چرخه حيات قرار گيرد . معماري اكوتك ، طراحي است مردمي و لذا كيفيت فضاهاي داخلي ساختمان اهميت ويژه اي مي يابند .

حال اين سئوال مطرح است كه كيفيت خوب چگونه حاصل مي آيد ؟ بدون ترديد كيفيت مطلوب بدون توجه به طبيعت ، نورگيري مناسب فضاها و تهويه مطبوع فراهم نمي آيد . در ضمن از آنجا كه پايداري و ماندگاري خود ساختمان به عنوان يك پديده مد نظر است ، لذا ساختن با كيفيت بالا و استفاده از مصالحي با قابليت ماندگاري طولاني نيز بايد در نظر گرفته شود .

 


پاورپوينت با عنوان زبان بدن

پاورپوينت با عنوان زبان بدن

پاورپوينت با عنوان زبان بدن

پاورپوينت با عنوان زبان بدن  در 24 اسلايد قابل ويرايش

زبان بدن یا تن‌گفتار، به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری اشاره می‌کند

که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند با دیگران

قادر است، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات

 بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، اطوارها، اَداها)، حرکات و اشارات بدنی، جلوه‌های هیجانی صورت و حرکات چشم‌ها باشد.

حتماً این جمله را شنیده اید که «صدای عمل بلندتر از کلمات است.» این مسئله مخصوصاً در مورد «زبان بدن» صحت دارد. «زبان بدن» نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن می توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمود.


پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه

پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه

پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه

پاورپوينت با عنوان مورفولوژی ریشه در 12 اسلاید قابل ویرایش

 

      عضوی از گیاه است که معمولاً در خاک قرار گرفته واملاح محلول در آب را از زمین برای گیاه جذب می‌کند.

•وظایف ریشه: 

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ

پاورپوينت با عنوان دجال بزرگترین فتنه تاریخ در 21 اسلايد قابل ويرايش

 

پیامبر اعظم (صلّی الله علیه وآله) : از آغاز آفرینش تا برپایی قیامت، فتنه ای بزرگتر از دجال نیامده است.

پیامبر اعظم (صلّی الله علیه وآله) : از زمانی که دنیا به وجود آمده است هیچ فتنه کوچک و بزرگی به وجود نیامده است،

مگر برای شکل گیری فتنه دجال.

 1. یک چشم دارد:

امیرالمؤمنین(علیه السلام) : چشم راست او از بین رفته است

و چشم دیگرش در میان پیشانی اش هست،

نور می دهد همچون ستارة صبح.


پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح

پاورپوينت با عنوان اصول تغذيه صحيح در 21 اسلايد قابل ويرايش

 


براي تغذيه سالم سه كلمه را بايد به خاطر سپرد 

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت

پاورپوينت با عنوان اصول مدیریت در 354 اسلايد قابل ويرايش

 

•تعریف مدیریت:

پاورپوينت با عنوان فناوری نانو در صنعت ساختمان

پاورپوينت با عنوان فناوری نانو در صنعت ساختمان

پاورپوينت با عنوان فناوری نانو در صنعت ساختمان

پاورپوينت با عنوان فناوری نانو در صنعت ساختمان در 18 اسلايد قابل ويرايش

 

فناوری نانو در صنایع ساختمان نقش بسزایی دارد، در این راستا بیشترین سهم را صنایع فولاد، شیشه وبتن ایفا می کنند.

کاربرد نانو ذرات در صنعت ساختمان که مهمترین آن ها نانولوله های کربنی (CNT) و دی اکسید تیتانیومtio2)  ) هستند، عموما در سازه های اصلی باعث افزایش خواص مکانیکی نمونه ها شده و در بخش نازک کاری نیز کاربرد نانو پوشش ها در نمای داخلی وخارجی ساختمان ها نیز از اهمیت ویژه ای برخورداراست.

نانو پوشش ها در سطوحی از جمله؛ سیمان، آجر، سفال،سنگ معمولی، کاشی ، مرمر، چوب، سرامیک، شیشه، فولاد وبتن به کار می روند. ساخت بتن تقویت شده، خود تعمیر کننده و خود تمیز شونده، شیشه های خود تمیز شونده، مقاوم در برابر آتش وکنترل کننده انرژی ودر نتیجه صرفه جویی درمصرف انرژی، استفاده از رنگ های حاصل ازعلم نانوکه باعث عدم نفوذ باکتری ها به ساختمان های اداری، مسکونی، بیمارستان هاوغیره شده وبه آنهاعمری طولانی، محیطی عاری از باکتری و ماهیتی غیر قابل کثیف شدن وفرسودگی می بخشند نیز از دیگر کاربردهای مهم فناوری نانو در صنعت ساختمان است.

نانو پوشش ها ی ساختمان ضمن اینکه باعث دفع آب شده وجذب کثیفی را به حداقل می رسانند، نمای ساختمان را در مقابل اشعه uv مقاوم می سازند.


پاورپوينت با عنوان مديريت اوقات فراغت و ورزشهای تفريحي (مديريت مسابقه وفوق برنامه)

پاورپوينت با عنوان مديريت اوقات فراغت و ورزشهای تفريحي (مديريت مسابقه وفوق برنامه)

پاورپوينت با عنوان مديريت اوقات فراغت و ورزشهای تفريحي (مديريت مسابقه وفوق برنامه)

پاورپوينت با عنوان  مديريت اوقات فراغت و ورزشهای تفريحي (مديريت مسابقه وفوق برنامه) در 27 اسلايد قابل ويرايش

 

اوقات فراغت رابطه نزدیکی با ارزش هاو نگرش های افراد دارد، معمولا فرد در اوقات فراغت خود کاری را که دوست دارد انجام می دهد و از این طریق شخصیت خودرا شکل داده و آن را ابراز می کند. بنابراین هم ارزش ها و هم توانایی های فرد از طریق  اوقات فراغت او نمایان می شود. از این رو می توان نتیجه گرفت که چگونگی گذران اوقات فراغت افراد یک جامعه به میزان زیادی معرف فرهنگ آن جامعه است.

          * تعریف اوقات فراغت  :

    *    تعریف  های مثبت :  (درمانی،  آرامبخش، آموزشی و پرورشي )

    *    تعریف  های منفی:  (جبرانی،   پالاینده    وکنترل اجتماعی)

1-  فرصتی برای تجدید قوا.

2- زمان رفع خستگی.

3- فرصتی برای رشد وشکوفایی وتکامل شخصیت

4- پدیدهای مستقل از کار وفعالیتهای زندگی.

5- وقت های اضافی.

6-زمانی برای فعالیتهای خاص و وتفریحی.

7-زمانی برای کارهای دلبخواه  وآزادانه.

8-زمانی برای آرامش.

 

 


پاورپوينت با عنوان کبد چرب

پاورپوينت با عنوان کبد چرب

پاورپوينت با عنوان کبد چرب

پاورپوينت با عنوان کبد چرب در 25 اسلايد قابل ويرايش

 

ویسفاتین :  ( visfatin )

ویسفاتین pro است که بیشتر از بافت چربی احشایی ترشح می شود . این pro در ماهیچه اسکلتی ، کبد ، مغز استخوان و لنفسیت ها یافت می شود.

سه عملکرد بیولوژیکی ویسفاتین :

 

الف ) یک آنزیم کلیدی در مسیربیوسنتز NAD

ب   ) یک فاکتور شبه انسولینی مترشحه از بافت چربی

ج   ) یک فاکتور تنظیمی در فرآیندهای پیش التهابی

 

بیماری کبد چرب غیر الکلی NAFLD امروزه به عنوان یک مشکل بهداشتی مهم شناخته می شود و یکی از بیماری های مزمن کبدی است . این بیماری با رسوب قطرات چربی در کبد بیماران مشخص می شود .


پاورپوينت با عنوان الگوبرداري سازه اي از طبيعت

پاورپوينت با عنوان الگوبرداري سازه اي از طبيعت

پاورپوينت با عنوان الگوبرداري سازه اي از طبيعت

پاورپوينت با عنوان الگوبرداري سازه اي از طبيعت در 31 اسلايد قابل ويرايش

هيچ جاي خارج از طبيعت نيست که داراي اصالت بيشتري در ساختار وجود انسان باشد و انسان را از طبيعت دور کند. هر ساحت ماوراي که باشد درباطن همين طبيعت است و تنها راه رسيدن به آن پيوستن و يکي شدن با طبيعت است.زيربناي انسان شناسي در طبيعت شناسي است و طبيعت مادر انسان است. انسان از طبيعت برخاسته و به طبيعت باز مي گردد.زيربناي عملي اين نگرش دوستي، بهره مندي و صميميت با طبيعت است.  

شايد اجداد ما بدون درك واقعي فرم‌هاي طبيعي، از يكي از بهترين معلمان يعني طبيعت، استفاده از فرم‌هاي سازه‌اي موجود در آن را مي‌آموختند.

در طبيعت هر چيزي كه به اندازه كافي قديمي است محكوم به نابودي است.

يك فرم قوي‌تر و پايدارتر ممكن است مقاومت بيشتري را براي موجود زنده فراهم كند. ولي در عين حال نياز به مواد خام بيشتري داشته باشد.


پاورپوينت با عنوان مديريت مهندسي

پاورپوينت با عنوان مديريت مهندسي

پاورپوينت با عنوان مديريت مهندسي

پاورپوينت با عنوان مديريت مهندسي در 272 اسلايد قابل ويرايش

 

فهرست

پاورپوينت با عنوان هورمون

پاورپوينت با عنوان هورمون

پاورپوينت با عنوان هورمون

پاورپوينت با عنوان هورمون در 51 اسلايد قابل ويرايش

ماده شیمیایی که توسط غدد درون ریز به درون خون ترشح می شود و اثر کنترل کننده فیزیولوژیک روی سلولهای هدف دارد.

پاورپوينت با عنوان روانشناسی کار

پاورپوينت با عنوان روانشناسی کار

پاورپوينت با عنوان روانشناسی کار

پاورپوينت با عنوان روانشناسی کار  در 18 اسلايد قابل ويرايش

 

تعریف سازمان :

پاورپوينت با عنوان روش تاناکا در مدیریت هزینه طراحی محصول

پاورپوينت با عنوان روش تاناکا در مدیریت هزینه طراحی محصول

پاورپوينت با عنوان روش تاناکا در مدیریت هزینه طراحی محصول

پاورپوينت با عنوان روش تاناکا در مدیریت هزینه طراحی محصول در 19 اسلايد قابل ويرايش

 

تاریخچه

پاورپوينت با عنوان ساز و کار توسعه پاک CDM

پاورپوينت با عنوان ساز و کار توسعه پاک CDM

پاورپوينت با عنوان ساز و کار توسعه پاک CDM

پاورپوينت با عنوان ساز و کار توسعه پاک  CDM در 21 اسلايد قابل ويرايش

 

 نخستين واكنشهاي بين المللي 1990-1988

سال 1988 نقطه عطفي در روند پيدايش رژيم تغيير اقليم بود. تا آن

پاورپوينت با عنوان سئو SEO

پاورپوينت با عنوان سئو SEO

پاورپوينت با عنوان سئو SEO

پاورپوينت با عنوان سئو  SEO  در 14 اسلايد قابل ويرايش

 

SEO چیست؟

معنای لغوی SEO که مخفف Search Engine Optimization است، بهینه سازی موتور جستجو می باشد.

SEO  یعنی تکنیک ها و روش های تولید کردن صفحات وبی که برای موتورهای جستجو جالب و  ارزشمند هستند.

بهینه سازی صفحات وب این است که وب سایت شما در نتایج یک موتور جستجوی  بیشترین امتیاز را داشته باشد  و در ابتدای لیست نتایج آن موتور جستجو نشان داده شود.

SEO یعنی پیروز شدن در دنیای رقابت وب سایت ها

 

یک اصل کلی در دنیای ارتباطات وجود دارد : برای داشتن موقعیت بهتر باید بیشتر دیده شوید!!!


پاورپوينت با عنوان گردشگری

پاورپوينت با عنوان گردشگری

پاورپوينت با عنوان گردشگری

پاورپوينت با عنوان گردشگری در 35 اسلايد قابل ويرايش

 

گردشگری، سیاحت یا توریسم به طور کلی به عنوان مسافرت تفریحی در نظر گرفته می‌شود. هر چند که در سال‌های اخیر شامل هرگونه مسافرتی می‌شود که شخص به واسطه آن از محیط کار یا زندگی خود خارج شود. به کسی که گردشگری می‌کند گردشگر، سیاح یا توریست گفته می‌شود. واژه گردشگر از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط اقدام به مسافرت کردن نمودند. از زمانی که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طولانی‌تر شد، این امر ممکن شد.

پاورپوينت با عنوان گروه های کودکان طلاق

پاورپوينت با عنوان گروه های کودکان طلاق

پاورپوينت با عنوان گروه های کودکان طلاق

پاورپوينت با عنوان گروه های کودکان طلاق  در 22 اسلايد قابل ويرايش

برای بسیاری از کودکان در مدارس ابتدایی این موضوع غیر عادی نیست که متعلق به خانواده های مطلقه یا متارکه کرده باشند . این دانش آموزان با مشکلات شخصی و اجتماعی مختلفی مواجه هستند ، مانند : احساس تنهایی ، احساس مسئولیت در قبال طلاق ، احساس تضاد در وفاداری به والدین ، ناآگاهی در خصوص نحوه ی برخورد با تعارضات والدین و نااستواری خانواده .

مدارس و موسسات اجتماعی با فراهم ساختن گروههایی که حول این موضوعات می چرخند ، بدنبال رفع نیازهای این کودکان هستند . 

پیش از آنکه گروه واقعاً شروع بکار کند لازم است اقدامات مقدماتی دقیقی صورت گیرد . این اقدامات عبارتند از :

(1زمینه یابی در خصوص نیازها

پاورپوينت با عنوان انبار و فرآیند کار در انبار

پاورپوينت با عنوان انبار و فرآیند کار در انبار

پاورپوينت با عنوان انبار و فرآیند کار در انبار

پاورپوينت با عنوان انبار و فرآیند کار در انبار در 33 اسلايد قابل ويرايش

انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کالا به منظور عرضه به موقع آن یا گسترش دادن مدت عرضه آن است به نحوی که کالا برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری ها حلقه هایی از زنجیره تولید ، انتقال ، توزیع و مصرف به شمار رفته و نقش اتصال و واسطه را درانتقال کالا از مناطق تولید به بازارهای مصرف وسپس توزیع محلی برعهده دارند .

 

دستورالعمل اندازه گیری رطوبت

دستورالعمل اندازه گیری رطوبت

 دستورالعمل اندازه گیری رطوبت

 دستورالعمل اندازه گیری رطوبت درفرمت ورد 2 صفحه قابل ويرايش

 

 • هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه تعيين مقدار آب موجود در نمونه مي‏باشد . این روش درمورد انواع مواد پودری کاربرد دارد

 • محدوده:

این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت ... کاربرد دارد.

 • مسئولیت ها:

واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد.

 • شرح فعالیت ها:

منظور از مقدار آب در اين آزمایش ، مقدار آب آزاد ، يعني نسبت درصد وزن ازدست رفته‏اي است كه پس از تبخير نمونه در حرارت c ◦ 2  ±102 تا حصول وزن ثابت به­دست آيد .

- اساس روش

عبارت­است از تبخیر آب موجود در نمونه با گرم كردن نمونه در يك گرمخانه خشك در حرارت c ◦ 2  ±102  تا حصول وزن ثابت .

4- وسايل مورد نیاز

- ترازوي حساس با حساسيت 1/0 میلی­گرم  

- پلیت یا پتری دیش

- دسيكاتور حاوي سيليكاژل و شناساگر رطوبت


دستورالعمل اندازه گیری پروتئین

دستورالعمل اندازه گیری پروتئین

 دستورالعمل اندازه گیری پروتئین

 دستورالعمل اندازه گیری پروتئین درفرمت ورد 7 صفحه قابل ويرايش

 • هدف :

هدف از تدوین این دستورالعمل تشریح نحوه تعیین مقدار ازت به­روش کلدال می­باشد . روش­های ارائه شده در این دستورالعمل برای اندازه­گیری مقدار پروتئین محصولات شرکت می باشد.

 • محدوده:

این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت ... کاربرد دارد.

 • مسئولیت ها:

واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد.

 • شرح فعالیتها:

روش کلدال به­عنوان روش استاندارد برای اندازه­گیری نیتروژن کل در مواد غذایی از سال 1883 کاربرد داشته است . با افزایش اهمیت پروتئین در مواد غذایی ، روش­های دقیق­تر ، اختصاصی و سریع برای سنجش پروتئین ابداع گردید اما این­گونه روش­ها نیز باید براساس نتایج کلدال کالیبره گردد .

عبارت است از تخمین نیتروژن کل ماده غذایی و تبدیل درصد نیتروژن به پروتئین (با فرض این­که کل نیتروژن در ماده غذایی به­صورت پروتئین است) با استفاده از یک ضریب تبدیل براساس درصد نیتروژن در پروتئین .( ضریب تبدیل هر ماده متفاوت می باشد و از جدول مربوطه می بایستی استخراج گردد)

 ضریب تبدیل  ×  درصد نیتروژن  = درصد پروتئین

 

.اصول کلی روش کلدال به­شرح زیر است :     

مقدار معيني از نمونه را در مجاورت كاتاليزور و به كمك اسيد سولفوريك غلیظ (عامل اکسید­کننده) هضم می­شود . درنیجه عمل هضم ، نیتروژن (ازت آلی) ماده غذایی (به­جز نیتروژن نیترات­ها و نیتریت­ها) به ازت آمونیاک تبدیل می­شود که بعد از حرارت دادن آن با هیدروکسید سدیم در­مجاورت بخار به گاز آمونیاک تبدیل می­گردد و گاز آمونیاک در محلول اشباع اسید بوریک جمع­آوری می­شود . سپس با تیتراسیون توسط اسید کلریدریک استاندارد ، بورات آمونیوم اندازه­گیری شده و میزان نیتروژن تخمین زده می­شود . فرمول واکنش­ها به­شرح زیر است :


دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

 دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه

دستورالعمل ایمنی در آزمایشگاه در 36 اسلايد قابل ويرايش

 • هدف :

ایمنی رکن اساسی عملیات آزمایشگاهی است . ارزش­یابی دوره­ای کارکنان ، تمرین­های ایمنی ، اجرای روش­های حفظ و نگهداری وسایل و نظم در آزمایشگاه از­جمله اصول ایمنی است . یک برنامه موفق ایمنی شامل خصوصیات زیر است :

 1. جلوگیری از بروز حادثه
 2. سرعت و اقدام مؤثر در­موقع بروز حادثه
 3. نصب اطلاعات لازم به­منظور جلوگیری از حادثه در هر­کجا که لازم است
 4. آموزش کارکنان

 

 • محدوده:

این روش اجرایی در واحد آزمایشگاه شرکت .... کاربرد دارد.                     

 • مسئولیت ها:

واحد آزمایشگاه موظف است عملیات آزمون های شیمیایی را بر اساس این دستورالعمل/استاندارد ملی مرتبط انجام دهد.

 • شرح فعالیتها:

 

مداومت برنامه ایمنی بستگی به اعتقاد کلیه کارکنان به امر ایمنی و مسئولیت آن­ها در مقابل هر حادثه دارد ، سیاست­گذاران ایمنی باید کارکنان آزمایشگاه را با روش­های کار سالم کاملاً آشنا کنند .

با­توجه به مسائل ذکر شده موارد زیر را حین کار رعایت کنید .

 

بهداشت شخصی

 • شستن دست­ها در انتهای هر فعالیت و همچنین پس از آلوده شدن دست با مواد شیمیایی و بیولوژیک ضروری است .
 • بریدگی و خراش­های روی پوست را با چسب زخم ضد­آب ، بپوشانید .
 • اگزما یا هر اختلال پوستی دیگر را بپوشانید .
 • لباس آزمایشگاه را برای شستن به منزل نبرید .
 • از آوردن کودکان به محیط کاری آزمایشگاه خودداری کنید .
 • خارج کردن دستکش بعد از کار با مواد شیمیایی و شستن دست­ها
 • عدم انتقال وسایلی که در آزمایشگاه استفاده می شود به محیط تمیزی که برای خوردن و آشامیدن در نظر گرفته شده است (مانند خودکار ، کتاب ، دفترچه یادداشت و غیره ...)
 • خارج کردن روپوش آزمایشگاه هنگام خوردن و آشامیدن

 

مواردی که باید حین کار رعایت شوند

تصمیمات ایمنی به­طور قطع در آزمایشگاه­های مختلف یکسان نیست ولی به­طور کلی می­توان به مواردی که عمومیت دارد اشاره کرد :

 • از خوردن ، آشامیدن و سیگار کشیدن در محیط آزمایشگاه خودداری کنید . محیط آزمایشگاه آلوده به مواد سمی و خطرناك است.
 • از مصرف مواد غذایی و آشامیدنی در ظروف آزمایشگاه اجتناب کنید .
 • غذا یا نوشیدنی را در محیط و یخچال آزمایشگاه نگهداری نکنید .
 • از آلوده کردن محیط به­وسیله مواد شیمیایی یا میکروبی اجتناب کنید .
 • از وسایل فقط برای کاری که طراحی شده­اند استفاده شود .
 • هرگز از وسایل معیوب و شكسته استفاده نكنید. استفاده از این وسایل می­تواند منجر به بروز خطرات جدی شود .
 • تفکر قبل از انجام هر عملی باید به­صورت عادت درآید .
 • هنگام کار با مواد قابل انفجار و قابل اشتعال ، توجهات لازم را به­کار برید .
 • هرگز بدون روپوش ، دستكش ، ماسك ، عینك و سایر وسایل ایمنی مناسب آزمایش نكنید . باید بدانید كه برای كار با برخی مواد خاص استفاده از تجهیزات ایمنی ویژه و اختصاصی لازم است . یعنی باید از دستكش و ماسك و سایر وسایل مخصوص برای كار با آن مواد استفاده كنید و تجهیزات ایمنی معمولی كارآیی لازم را ندارند .
 • قبل از کار با هر ماده شیمیایی جدید ، درمورد آن مطالعه کنید (ابتدا با خواص آن­ها آشنا شده ، خطرات آن­ها را شناسایی نموده و روش مقابله با این خطرات را فراگیرید) . به­عبارتی قبل از انجام هر آزمایش جدید خطر فیزیکی ، بیولوژیکی و شیمیایی آن تعیین شود .
 • هرگز آزمایش در حال اجرا را بدون مراقبت رها نكنید . در­صورت نیاز اجباری به ترك محل یا در­مورد آزمایش­های نیازمند به زمان طولانی ، حتماً توضیحاتی شامل نام آزمایش ، نام آزمایشگر ، تلفن تماس ، مواد در حال واكنش و احتیاطات لازم را در محل آزمایش در دسترس قرار دهید .
 • وجود وسایل و تجهیزات اورژانس در آزمایشگاه و آموزش پرسنل
 • حین کار با حلال­های آلی و داروهای بیولوژیک ، از ماسک و دستکش استفاده کنید (درصورت لزوم دو دستکش با هم) .
 • درحین کار ، درب ظروف حاوی حلال را بسته نگاه دارید .
 • هرگز ظروف حاوی مواد ومحلول­ها را بدون درپوش محكم نگهداری نكنید تا ضمن جلوگیری از آلودگی هوای آزمایشگاه ، از آلودگی نمونه­ها با مواد خارجی جلوگیری شود .
 • مواد مورد استفاده را فقط به میزان مصرف در­روی میزها نگهداری و بقیه را در محل مناسب انبار نمایید .
 • روی میزها را خالی از تجهیزات و مواد غیر لازم نگهدارید .
 • وسایل روی میزها را به­طور مناسب و بی خطر قرار دهید .

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در واحدهای فرآوری مواد غذایی

چک لیستهای کنترلی آزمونهای شیمیائی و فیزیکی مواد اولـیه در یک فایلاکسل شامل 21 شیت قابل ویرایش

شامل : 

 شیره خرما

شیر خشک

شکر

 سدیم سیترات

سدیم پیروفسفات

روغن مایع

روغن جامد

دکستروز

پوره میوه

پودر نارگیل

پودر کاکائو

پودر تخم مرغ

پودر آب پنیر

پکتین

 بیکربنات سدیم

بیکربنات آمونیم

 اسانس

گلوکز مایع 

 اسید سیتریک

آرد نول

 


چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS, GHP,GMP ) در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS, GHP,GMP ) در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS, GHP,GMP )  در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

چک لیست بازرسی و ممیزی اصول (PRPS,  GHP,GMP )   در واحدهای فرآوری مواد غذایی در فرمت ورد 17 صفحه

 


پاورپوينت فصل دوم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد با عنوان تعاريف مديريت تحول

پاورپوينت فصل دوم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد با عنوان تعاريف مديريت تحول

پاورپوينت فصل دوم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد با عنوان تعاريف مديريت تحول

پاورپوينت فصل دوم کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد با عنوان تعاريف مديريت تحول  در 37 اسلايد قابل ويرايش تحول

سطوح عمده تحول:

1- تحول تدريجي

2- تحول پيوسته

3- تحول گسسته

1- تحول تدريجي

اين تحول نشان دهنده تغيير نسبتاً ثابت و خطي در محيط است. واكنش مناسب به اين تحول، ارتقاء و بهبود تدريجي است

2- تحول پيوسته

اين تحول شامل تغييريكنواخت و فزاينده در محيط در طي زمان است . واكنش مناسب به اين سطح از تحول، اصلاح و بهبود مستمر و پيوسته است. مديريت كيفيت «دمينگ»، كايزن، مهندسي مجدد (مايكل همر) و ... از فنون و رويكردهاي مناسب اين سطح از تحول اند.

3- تحول گسسته

اين تحول نشان دهنده تغييرات ناگهاني، غيرخطي و عميق در يك محيط است. اين تحول عملكرد را از يك سطح به سطح كاملاً متفاوت و  با لاتر هدايت مي كند. اين تحولات که اصولاً بنيادين و ريشه ای است «نقطه عطف استراتژيك» يا «چرخش راهبردي» مي نامد. اين سطح از تحول مستلزم تحول اساسي در محصولات، خدمات ، فرايندها، نظام ها ،‌ساختارا و الگوهاست.


پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد

پاورپوينت فصل اول کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنجچ ترجمه دکتر مهدی الوانی و حسن دانایی فرد در 19اسلايد قابل ويرايش

تحول يك ضرورت اجتناب‌ناپذيراست.هرسيستمي اگرايستاو ثابت باشد پس ازچندي بدليل وجودقانون آنتروپي مثبت نابود خواهد شد.براي پيش‌گيري ازفنا ونابودي،تزريق آنتروپي منفي ضروري است واين چيزي جزپويايي،انعطاف وقابليت واكنش دربرابرمحيط متغيرنيست.

   دريك برهه زماني لزوم نگرش كاربردي به تئوريهاي رفتاري باعث

پيدايش مفاهيمي تحت عنوان مديريت تحول شد.

 

محققيني بسیاری نظير:كرت لوين، رابرت بليک،جين موتن،لري گرينر،سعي داشتندتا پاسخ دوپرسش زيررا بيابند.

—

اول)آنكه بسياري ازمسائل رفتاري كه درسازمان وجود داشت وبروز ميكرد،دلايلي غيررفتاري داشتند.

 

   دوم)اينكه مديريت همواره به فكر تثبيت موقعيت نيست و لذا جهت جوابگويي به نيازهاي محيطي،نيازبه اعمال تغييرات را درخود مي‌ديد.   

 

   پاسخ به اين دوسؤال بحثي رامطرح كردتحت عنوان بهسازي ونوسازي سازمانها كه ابتدا درقالب مفاهيم توسعه سازماني وسپس مديريت تحول سازماني مطرح شد.


سازمانهای  پويا نياز به تعامل مؤثر با محيط دارد كه به دو شكل صورت مي‌پذيرد:

 

نوع اول: مديريت انطباق سازمان با محيط

 

نوع دوم: مديريت تطبيق محيط با سازمان

 

— بهترين و كوتاهترين راه رسيدن به آينده ساختن آنست.

پاورپوينت با عنوان سیستم تولید به موقع Just In Time

پاورپوينت با عنوان سیستم تولید به موقع Just In Time

پاورپوينت با عنوان سیستم تولید به موقع Just In Time

پاورپوينت با عنوان  سیستم تولید به موقع Just In Time در 25  اسلايد قابل ويرايش

 

 

پاورپوينت با عنوان بحران اقتصاد جهانی

پاورپوينت با عنوان بحران اقتصاد جهانی

پاورپوينت با عنوان بحران اقتصاد جهانی

پاورپوينت با عنوان بحران اقتصاد جهانی در 21 اسلايد قابل ويرايش

 

بحران اقتصادی چیست

پاورپوينت با عنوان خواب

پاورپوينت با عنوان خواب

پاورپوينت با عنوان خواب

پاورپوينت با عنوان خواب در 12 اسلايد قابل ويرايش

سالهاست که دانشمندان به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستند، اما پس از این همه بررسی باید گفت که هنوز هم واقعاً نمی دانیم چرا. عده ای معتقدند خواب به بدن کمک می‌کند که بعد از فعالیت روزانه، تجدید قوا کند، ولی انرژی که در طی هشت ساعت خواب صرفه جویی می‌شود در حدود 50 کیلو کالری است، یعنی چیزی به اندازه انرژی حاصل از یک نان. این مقدار انرژی ناچیزتر از آنست که بخواهد دلیلی برای خوابیدن آدمها باشد.. 

ما باید بخوابیم، چون خوابیدن باعث می‌شود که توانایی های ادراکی خود مانند حافظه، صحبت کردن و تفکر خلاق را در حد مطلوب نگهداریم. به عبارت دیگر، خواب نقش مهمی در رشد مهارتهای مغزی ما دارد. شاید بهترین راه برای پی بردن به اهمیت خواب این باشد که ببینیم وقتی نمی خوابیم، چه اتفاقی می‌افتد. کمبود خواب سبب کاهش توانایی های مغز ما می‌شود. اگر یک شب را تا صبح بیدار مانده باشید، حتماً دیده اید که روز بعد سست و فراموشکار می‌شوید. احتمالاً متوجه شده اید که کج خلق و زود رنج هم می‌شوید. تحقیقات نشان داده است که فقط یک شب بی خوابی، به طرز قابل ملاحظه ای تمرکز را کاهش می‌دهد و کسانی که شب‌ها خوب نمی خوابند، نمی توانند برای مدت طولانی توجه خود را به یک موضوع اختصاص دهند.

بهترین تحقیقات در مورد خواب انسان در آزمایشگاه انجام می‌گیرد که در آن آزمایشگر با چسباندن الکترودهایی بر روی جمجمه خواب رونده برای ثبت و کنترل موج نگار مغزی ( EEG ) وی را برای اندازه گیری‌های الکتروفیزیولوژیایی آماده می‌کند. الکترو آنسفالوگراف یا EEG یکی از ابزارهای اصلی مورد استفاده برای تحقیق درباره خواب است. EEG فعالیت الکتریکی مغز را که به صورت امواج مغزی آشکار می‌شود، اندازه می‌گیرد.

خواب دارای پنج مرحله است: چهار مرحله خواب بدون رم ( NREM ) (بدون حرکات سریع چشمی) و یک مرحله با رم ( REM ) (حرکات سریع چشمی). وقتی بیدار و فعال هستیم، مغز امواج بتا صادر می‌کند. دامنه این امواج ضعیف و فرکانس آنها بین 15 تا 17 سیکل بر ثانیه است. وقتی چشم‌هایمان را می‌بندیم و پیش از خواب رفتن دراز می‌کشیم، مغز امواج آلفای زیادی می‌فرستد. امواج آلفا دامنه ضعیف و فرکانسهای بین 8 تا 13 سیکل بر ثانیه دارند. 


پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر AVR

پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر AVR

پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر AVR

پاورپوينت با عنوان میکروکنترلر  AVR در 51 اسلايد قابل ويرايش

 

با توجه به آشنايي سيستم کامپيوتر، براي شناخت ميکروکنترلر کافي است فقط تفاوت بين آن دو را بيان کنيم .

تفاوت سيستم کامپيوتر با ميکروکنترلر

 دارد زيرا برنامه هاي کاربران نياز به فضاي زيادي براي اجرا شدن دارند. ROM  بيشتري نسبت به RAM سيستم کامپيوتر
 
  آن است. RAM   بزرگتر از ROM اما در يک ميکروکنترلر فضاي

 فقط به عنوان حافظه موقت استفاده مي گردد در  RAM آن ذخيره مي شود و از ROM در ميکرو برنامه کنترلي  در

 ذخيره مي شود و هم از آن به عنوان حافظه موقت استفادهRAM صورتي که در سيستم کامپيوتر هم برنامه کنترلي در

مي شود

  در يک مدار قرار دهيم تا مورد I/Oيک پردازنده به تنهايي نمي تواند عملي انجام دهد و بايد آن را با حافظه و وسايل

 ، وسايل وروديCPUاستفاده قرار گيرد اما يک ميکرو کنترلر مي تواند به تنهايي استفاده شود. در واقع آن داراي يک

 قرار داده شده است.IC-خروجي و حافظه داخلي مي باشد که بر روي يک

 کردن ميکرو:PROGRAM

 نوشته مي شود. اين برنامه در محط برنامه نويسي که براي ميکرو ها طراحي شده ،program memoryبرنامه ميکرو داخل
 
 ميکروflash به حافظه programer  به اضافه يک مدار وي به وسيله يکUSBنوشته مي شود سپس توسط پورت سريال يا

انتقال مي يابد. 


پاورپوينت با عنوان احکام بانوان

پاورپوينت با عنوان احکام بانوان

پاورپوينت با عنوان احکام بانوان

پاورپوينت با عنوان احکام بانوان در 33 اسلايد قابل ويرايش

 

حضرت آقا (حفظه الله ):

ما بايد در مورد مسأله‏ى زن نگاه جامع داشته باشيم،

و اين نگاه جامع در اسلام هست. مسأله‏ىارزشگذارى

 به اصالت زن، زن بودن، براى زن يك ارزش والاست؛

 يك اصل است. به هيچ وجه تشبه به مردان براى زن

ارزش به حساب نمى‏آيد؛همچنان كه براى مردها تشبه

به زنان ارزش به حساب نمى‏آيد.هر كدام نقشى دارند،

هر كدام جائى دارند، جايگاهى دارند و طبيعتى دارند

 و مقصودى از وضعيت خاص آنها درآفرينش حكيمانه‏ى الهى مورد نظر بوده كه اين مقصود بايد برآورده شود؛ اين

 مسأله مهم است. 

 

خون استحاضه چیست؟

هر خونی که از رحم خارج شده، در صورتی که از زخم نباشد و شرایط حیض و نفاس را نیز نداشته باشد خون استحاضه است و اگر قبلا زخم و جراحت نداشته و شک دارد خونی که دفع شده خون زخم است یا استحاضه ، بنابر احتیاط واجب استحاضه است.

پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse

پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse

پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse

پاورپوينت با عنوان انبار داده Data Warehouse در 30 اسلايد قابل ويرايش

 

انـبـار داده بـه مجـموعـه ای از داده هــا گفـتـه می شود که از منابع مختلف اطلاعاتی سازمان جمع آوری ، دسته بندی و ذخیره می شود. در واقع یک انبار داده مخزن اصلی کلیه داده های حال و گذشته یک سازمان می باشد که برای همیشه جهت انجام عملیات گزارش گیری و آنالیز در دسترس مدیران می باشد.